NATO-SPS

Vedecký program NATO SPS (Science for Peace and Security) zastrešuje aktivity v oblasti výskumu a vývoja civilného charakteru v rámci piatich základných priorít: odzbrojenie a konverzia, nové materiály a energie (s výnimkou jadrovej energetiky), ľudské zdroje a mobility, informačné technológie a životné prostredie. Kľúčovými prioritami Vedeckého výboru NATO sú obrana proti terorizmu a predchádzanie ďalším hrozbám– zabezpečenie projektov spolupráce súvisiacich s rozvojom prístupov na zníženie teroristických aktivít.
Projekty sú schvaľované Poradnými panelmi NATO a zameriavajú sa najmä na tieto disciplíny:
  • chémia, biológia (CBP Panel)
  • informačná a komunikačná bezpečnosť (ICS Panel)
  • bezpečnosť životného prostredia (ESP Panel)
  • ľudská a spoločenská dynamika (HSD Panel)
Aktualizované kľúčové priority Programu civilnej vedeckej spolupráce NATO SPS sú tiež dostupné na webovom sídle NATO.
Skočiť na začiatok stránky