Nastávajúci Týždeň vedy a techniky bude doprevádzať svetlo

     Už budúci týždeň sa po celom Slovensku budú konať zaujímavé prednášky, prezentácie, výstavy či workshopy. V pondelok 9. novembra 2015 sa začína Týždeň vedy a techniky 2015 a potrvá až do nedele 15. novembra 2015. Nosnou témou tohto ročníka sa stalo svetlo, predstavíme Vám však i tvorbu známeho českého chemika a vynálezcu kontaktných šošoviek, Otta Wichterleho. Počas celého týždňa bude mať verejnosť príležitosť zoznámiť sa s najnovšími poznatkami z oblasti vedy, techniky a inovácií. Cieľom je predovšetkým popularizovať vedu a techniku, informovať širokú verejnosť o najnovších výsledkoch, ale i vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín.
     Gestorom a hlavným organizátorom Týždňa vedy a techniky je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, ktoré zároveň organizuje aj niekoľko podujatí. Priaznivci vedy a techniky sa však môžu zúčastniť na stovkách podujatí, ktoré organizuje Slovenská akadémia vied (SAV), univerzity, organizácie výskumu a vývoja, zväzy, združenia, ministerstvá, vyššie územné celky (VÚC) a školy na celom území SR.
     „Výskum a inovácie sa stávajú čoraz významnejším kapitálom a zložkou ekonomiky. Je preto žiadúce, aby sme aj my na Slovensku tento trend zachytili a pritiahli pozornosť verejnosti a najmä detí a mladých k tejto sfére“, povedal Juraj Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  a dodal, že Týždeň vedy a techniky túto možnosť ponúka.
     Slávnostné otvorenie Týždňa vedy a techniky sa bude konať dňa 9. novembra 2015 o 9.00 hod. v priestoroch budovaného Centra vedy CVTI SR na Bojnickej 3 v Bratislave.
 
Podujatia organizované Centrom vedecko-technických informácií SR
 
     Začiatok týždňa prinesie podujatie s názvom Veda netradične, ktoré sa uskutoční v dňoch 9. a 10. novembra 2015. Formou interaktívnej výstavy návštevníkom ukážeme množstvo zaujímavých exponátov približujúcich vedu a techniku a výsledky výskumno-vývojovej činnosti na Slovensku. Stačí zavítať v tomto termíne do Centra vedy CVTI SR na Bojnickej 3 v Bratislave. V rovnakých priestoroch bude pripravená aj prehliadka bádateľských projektov študentov stredných škôl  so záujmom o vedu a techniku v rámci Festivalu vedy a techniky. Hlavným organizátorom festivalu je nezisková organizácia AMAVET.
 
      Filmovým a vedeckým nadšencom je určený v poradí druhý ročník Festivalu vedeckých filmov, ktorý sabude konať v dňoch 9. až 13. novembra 2015 a nebude počas neho chýbať ani laserová show. Ústrednou témou premietaných filmov, sa pri príležitosti Medzinárodného roka svetla, stane práve svetlo. Hlavné premietanie sa uskutoční v priestoroch Divadla Malá scéna STU. Návštevníci sa môžu tešiť na množstvo atraktívnych filmov, diskusií a sprievodných podujatí vrátane prednášky o laseroch v podaní Dr. Dušana Chorváta v priestoroch KC Dunaj.
 
     Stred týždňa bude patriť podujatiu s názvom Streda s molekulárnou biomedicínou. Výskumníci z Ústavu molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty UK v Bratislave na čele s Petrom Celecom nám vysvetlia, prečo sa nemusíme báť, ale naopak, tešiť sa z toho, čo dnes vieme urobiť s DNA – od čítania, cez cielené zmeny až po vytvorenie novej DNA. Podujatie sa uskutoční 11. novembra 2015 v priestoroch CVTI SR v Bratislave.
 
Podujatia pre odbornú verejnosť
 
      Aj v tomto roku sa uskutoční niekoľko podujatí určených predovšetkým pre vedeckú komunitu, ako napríklad Okrúhly stôl PopVaT Day 2015 zameraný na výmenu skúseností v oblasti popularizácie vedy a techniky. Konať sa bude vo štvrtok, 12. novembra 2015, v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste v Bratislave. Národná konferencia SCIENTIX pod odbornou záštitou Žilinskej univerzity sa bude konať počas dvoch dní, 9. a 10. novembra 2015,  na pôde CVTI SR na Bojnickej ulici v Bratislave. Prebiehať tu bude diskusia venovaná inovatívnym formám vzdelávania v prírodovedných a technických predmetoch na základných a stredných školách.
 
     Počas Týždňa vedy a techniky 2015 sa po celom Slovensku budú konať stovky podujatí zameraných na popularizáciu vedy a techniky. Výber z diania v jednotlivých regiónoch nájdete v prílohe tejto tlačovej správy.
     Kompletný a priebežne aktualizovaný zoznam podujatí realizovaných počas Týždňa vedy a techniky, miesta ako i časy ich konania nájdete na web stránke www.tyzdenvedy.sk v sekcii Podujatia TVT.

Príloha: Výber podujatí TVT 2015 podľa krajov

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky