Navigácia

Násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl pre jednotlivé samosprávne kraje pre školský rok 2021/2022 a Rámcová prognóza novoprijatých žiakov na stredné školy pre školský rok 2021/2022


V súlade s ustanovením § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 292/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určuje násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl pre jednotlivé samosprávne kraje pre školský rok 2021/2022 a rámcovú prognózu novoprijatých žiakov na stredné školy pre školský rok 2021/2022.
 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky