Navigácia

Násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl pre jednotlivé samosprávne kraje na školský rok 2020/2021 a Rámcová prognóza novoprijatých žiakov na stredné školy na školský rok 2020/2021

V súlade s ustanovením § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 292/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určuje násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl pre jednotlivé samosprávne kraje na školský rok 2020/2021 a rámcovú prognózu novoprijatých žiakov na stredné školy na školský rok 2020/2021.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky