Naši olympionici získali na konci roka ďalšie tri medaily

  • Foto: IUVENTA
  • Dátum: 28.12.2020

Súčasná pandemická situácia a bezpečnostné opatrenia ovplyvnili usporiadanie nielen domácich podujatí a súťaží, ale aj medzinárodné kolá predmetových olympiád. Prestížna Medzinárodná fyzikálna olympiáda sa musela, rovnako ako iné súťaže, preniesť do online sveta.

logo IUVENTA

Namiesto pôvodne plánovaného miesta súťaže - Litvy, sa v dňoch 7. – 15. 12. 2020, z dôvodu protipandemických opatrení uskutočnila Medzinárodná fyzikálna olympiáda (IPhO) dištančnou formou.

Organizačne medzinárodnú súťaž zabezpečoval Moskovský inštitút fyziky a techniky z Ruskej federácie. Po online príprave naši stredoškoláci súťažili z jedného miesta, z Ústavu fyzikálnych vied na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Teoretické súťažné úlohy boli z elektrostatiky, magnetizmu, mechaniky a optiky. Experimentálna úloha bola zameraná na kryštalografiu.

Medzinárodnej fyzikálnej olympiády sa zúčastnilo 204 súťažiacich zo 45 krajín sveta. Slovenská republika získala na tejto súťaži 3 medaily. Dve strieborné (Ronald Doboš, Gymnázium, Poštová 9, Košice a Jozef Csipes, Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava) a jednu bronzovú medailu (Pavol Pivko, Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava). V poradí krajín sa Slovensko umiestnilo na skvelom 14. mieste.

Organizačne zabezpečovali účasť našich súťažiacich Slovenská komisia Fyzikálnej olympiády a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Miesto konania budúcoročnej Medzinárodnej fyzikálnej olympiády je naplánované opäť v Litve.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku