Navigácia

Národný ústav detských chorôb pripravil informačnú kampaň pre deti aj rodičov k vírusu COVID-19

     Národný ústav detských chorôb si uvedomuje dôležitosť správneho informovania o novom type korona vírusu COVID-19. Preto sa náš tím odborníkov rozhodol pripraviť presne cielenú kampaň pre detského pacienta a aj pre rodičov. Ide síce o pomerne jednoduché a všeobecne známe rady, ale doteraz sa nikto nezamyslel, že deti potrebujú tieto informácie spracovať im vlastnou formou. 
     „Naša terapeutická komunikácia, ktorú už rok presadzujeme v našej nemocnici prináša prvé úspechy, preto sme sa rozhodli pomerne rýchlo a rovnaký princíp zvolili aj v súčasnej situácií. Nechceme robiť paniku, chceme ale ešte viac pomôcť najmä deťom, ktoré potrebujú určite iný prístup v komunikácií,“ vysvetlil rozhodnutie pripraviť túto kampaň generálny riaditeľ doc. MUDr. Ladislav Kužela CSc.,
     Kampaň má naozaj pomerne jednoduchú štruktúru. Ako prvé sme pripravili 3 videá, tie sú zverejnené na našich sociálnych sieťach. V prvom videu neurochirurg učí svojho malého kamaráta, ako si správne umyť ruky. Druhé video je pripravené v štýle deti-deťom, kde opäť deti sa vhodnou formou rozprávajú o koronavíruse a o základných opatreniach, ktoré treba dodržiavať. Tretie video je venované rodičom - prednostka najväčšej detskej kliniky na Slovensku prof. MUDr. Ľudmila Podracká CSc. vysvetľuje, ako treba s deťmi hovoriť o víruse, ale aj o tom, prečo musia ostať doma a čo ich čaká.
     „Správna komunikácia je absolútne nespochybniteľná cesta, ktorú sme povinní dodržiavať. Naša práca nie je len o medicínskych postupoch, rodičia nám veria a rovnako aj naši pacienti, preto vhodná forma informovania v konečnom dôsledku pomáha aj nám zdravotníkom. Správne edukovaná verejnosť je presne to, čo v tejto situácií pomôže, aby sa nešírila panika, ale zase, aby sa nerobili zbytočné chyby v procese boja proti tomuto vírusu,“ hovorí pani prednostka.
      Rovnako Národný ústav detských chorôb pripravil aj jednoduchý komix pre deti o víruse, ako aj súbor základných najčastejších otázok, ktoré sa rodičia pýtajú. Všetky tieto informácie sme spracovali do špeciálneho vydania našich novín – Doktoronoviny (v prílohe). Tie budú okrem elektronickej formy na internete k dispozícií aj v celej nemocnici. Národný ústav detských nevynaložil na kampaň žiadne finančné prostriedky. Všetky materiály, ako aj videá si robíme vo vlastnej réžií.

Linky na videá:
  1. Správne umývanie rúk: https://www.facebook.com/574318382949203/posts/1030326977348339/?vh=e&d=n
  2. Deti sa bavia o COVID-19: https://www.facebook.com/574318382949203/posts/1031059983941705/?vh=e&d=n
  3. Ako s deťmi hovoriť o víruse: https://www.facebook.com/574318382949203/posts/1031137067267330/?vh=e&d=n

Súbory na stiahnutie


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky