Národný ústav celoživotného vzdelávania pripravil nové workshopy

  • Dátum: 15.05.2017

     Národný ústav celoživotného vzdelávania pripravuje v rámci Európskeho programu vzdelávania dospelých regionálne workshopy zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií, podnikateľských kompetencií a využívanie dostupných diagnostických nástrojov kariérového poradenstva.
     Riešenie problematiky rozvoja kľúčových kompetencií bude hlavnou témou workshopov, ktoré sa budú konať dňa 15.6.2017 v Banskej Bystrici a 16.6.2017 v Trnave.
     Problematika rozvoja podnikateľských kompetencií bude cieľom workshopov, ktoré sa budú konať dňa 13.6.2017 v Košiciach, dňa 14.6.2017 v Banskej Bystrici a 15.6.2017 v Trnave.
     Spomínané workshopy sú určené pre multiplikátorov vo vzťahu k uvedeným témam, t.j. pre učiteľov, lektorov, kariérnych poradcov a ďalších vzdelávateľov dospelých a zároveň aj pre cieľovú skupinu projektu, ktorou sú nezamestnaní dospelí s nižším stupňom dosiahnutého vzdelania a/alebo s neukončeným základným vzdelaním, ženy vracajúce sa na trh práce po materskej dovolenke, ženy nad 40 a mladí nezamestnaní dospelí.
     Viac informácií a možnosť zaregistrovať sa na uvedené workshopy nájdete v priložených informáciach:

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku