Národný štipendijný program

Národný štipendijný program bol schválený vládou SR v roku 2005. Program je zameraná podporu mobility študentov vysokých škôl, výskumných a umeleckých pracovníkov a vysokoškolských učiteľov. Ide o obojstrannú podporu, teda o štipendium je možné sa uchádzať aj v prípade mobility zo Slovenska do zahraničia, ale program podporuje aj príchod zahraničných študentov a odborníkov na Slovensko. 

Program nie je určený na podporu v rámci celého vysokoškolského štúdia.

Národný štipendijný program administruje na základe zmluvy s ministerstvom Slovenská akademická informačná agentúra, n.o., podrobné informácie sú k dispozícii na www.stipendia.sk.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky