Národný štandard finančnej gramotnosti

Dňa 21. marca 2017 bol ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválený Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2 pod číslom 2017-1053/10961:12-10E0 s účinnosťou od 1. septembra 2017, začínajúc prvým ročníkom.

Pri tvorbe materiálu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spolupracovalo s Medzirezortnou expertnou skupinou pre finančnú gramotnosť. Potreba aktualizácie Národného štandardu finančnej gramotnosti (ďalej lej  „NŠFG“) vychádzala z podnetov Ministerstva financií Slovenskej republiky, Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Úradu vlády Slovenskej republiky, ktoré reagujú na neustále meniace sa podmienky na finančnom trhu s možnosťou negatívnych dopadov. Zámerom aktualizácie NŠFG bola jeho optimalizácia.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky