Národný projekt pre učiteľov cudzích jazykov

06.03.2008

     Pedagógovia, ktorí si chcú doplniť kvalifikáciu na  vyučovanie cudzieho jazyka na 1. stupni základných škôl, budú môcť adresovať svoje prihlášky Štátnemu pedagogickému ústavu v máji 2008.

  • Národný projekt Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách pripravuje Štátny pedagogický ústav. 

  • Predložený bude koncom apríla 2008.

  • Obsahovať bude spôsob, podmienky a termíny jazykového vzdelávania učiteľov 1. stupňa.
  • Okrem jazykového vzdelávania bude ponúkať učiteľom cudzích jazykov na 2. stupni základných škôl možnosť na doplnenie kvalifikácie o didaktiku cudzích jazykov pre 1. stupeň.

  • Prihláška a bližšie informácie budú zverejnené na webovej stránke Štátneho pedagogického ústavu http://www.statpedu.sk/ po schválení projektu, v máji 2008.


Bratislava 6. marca 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku