Navigácia

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. umožní školám obsadiť 3 011 pracovných pozícií

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. umožní školám obsadiť 3 011 pracovných pozícií. Výzva bola určená materským, základným a stredným školám. Metodicko-pedagogické centrum uzavrelo hodnotenie prihlásených škôl dňa 31.07.2020.

Záujem o uplatňovanie inkluzívnej vzdelávacej podpory pre deti a žiakov svojím prihlásením deklarovalo celkom 1 287 materských, základných a stredných škôl. Na základe kritérií na posúdenie obsahov motivačných listov vytvorila hodnotiaca komisia zoznam škôl, ktoré budú zapojené do projektu. Alokácia finančných prostriedkov na PoP II. v tomto štádiu umožnila zaradiť do jeho realizácie 983 škôl, z toho 260 materských, 645 základných a 78 stredných škôl.

Národný projekt tak školám umožní obsadiť 3 011 pracovných pozícií, z toho 2 133 pedagogických asistentov/asistentov učiteľa a 878 členov inkluzívneho tímu, čo predstavuje 75% z požadovaného počtu.

Projektová kancelária národného projektu koncom roka 2020 prepočíta čerpanie finančných prostriedkov a na základe výsledku určí, či je možné dodatočne zapojiť do projektu ďalšie školy zo zoznamu nezapojených škôl.

Metodicko-pedagogické centrum bude priebežne zverejňovať všetky aktuálne informácie na svojom portáli www.mpc-edu.sk.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky