Národný monitorovací výbor eurofondov rokoval v Piešťanoch

  • Dátum: 04.10.2017
     Za účasti ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej, predstaviteľov Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) a ďalších orgánov štátnej správy sa včera v Piešťanoch uskutočnilo rokovanie s delegáciou Európskej komisie o stave implementácie eurofondov na Slovensku. Tretie zasadnutie Národného monitorovacieho výboru pre európske štrukturálne a investičné fondy 2014 – 2020 pokračovalo dnes návštevou viacerých projektov podporených z eurofondov v Trnavskom kraji.
     „Je naším bytostným záujmom, aby sme zvýšili transparentnosť čerpania eurofondov v rezorte školstva a presvedčili našich partnerov z Európskej komisie, že túto snahu myslíme vážne,“ uviedla v súvislosti s rokovaním ministerka školstva Martina Lubyová.
     Včerajšie stretnutie s delegáciou Európskej komisie na čele s riaditeľom z Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku EK Erichom Unterwurzacherom bolo zamerané na stav čerpania eurofondov a ich implementácie v rámci jednotlivých operačných programov. Jeho súčasťou bolo predstavenie realizovaných projektov, správa o aktivitách Centrálneho koordinačného orgánu a posudzovanie IT komponentov projektov financovaných z eurofondov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku