Navigácia

Národný inštitút vzdelávania a mládeže zorganizoval Veľtrh práce s mládežou

Národný inštitút vzdelávania a mládeže prostredníctvom Odboru podpory neformálneho vzdelávania, dňa 26. októbra úspešne zorganizoval Veľtrh práce s mládežou.
Toto významné podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s Centrom voľného času Junior a vyzdvihlo cenný prínos mládežníckych organizácií a iniciatív v podpore mladých ľudí.

ilustračný obrázok

Hlavné závery z podujatia:

  • Mládežnícke organizácie predstavili svoje aktuálne projekty, ciele a ich dopad na mládežnícku komunitu.
  • Stánok venovaný programom Erasmus+ a Európskemu zboru solidarity poskytol vhľad do ich významu a možností zapojenia pre mládež.
  • Koordinátori práce s mládežou prezentovali svoju činnosť v rámci NIVaM ako súčasť regionálnej podpory práce s mládežou.
  • Účastníci mali príležitosť priamo sa spojiť so zástupcami, získavať informácie a objavovať možnosti zapojenia sa do rôznych aktivít.

Národný inštitút vzdelávania a mládeže zároveň dňa 25. októbra pripravil osobitné podujatie pre mládežnícke organizácie a iniciatívy. Na stretnutí prebehla diskusia o ich aktuálnych potrebách a výzvach, ktorým čelia. Neformálna časť bola zameraná na oboznámenie pracovníkov s mládežou z rôznych organizácií s možnosťami využitia príručky Kompas v práci s mládežou v oblasti ľudských práv.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky