Navigácia

Národný inštitút vzdelávania a mládeže podporuje rozvoj talentovanej mládeže. Do sveta vyslal 63 olympioničiek a olympionikov

Aj tento rok vyslal Národný inštitút vzdelávania a mládeže víťazov celoštátnych kôl olympiád na medzinárodné olympiády, kde mali mladí študenti a študentky možnosť reprezentovať Slovensko a dosiahnuť medzinárodné úspechy.
Slovensko reprezentovalo vo svete celkovo 63 olympioničiek a olympionikov.

Dokopy sa im podarilo získať 33 medailí – 3 zlaté, 8 strieborných, 22 bronzových a 15 čestných uznaní. Najviac študentov bolo z Gymnázia, Grösslingová 18, Bratislava; Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázium (ŠpMNDaG), Teplická 17, Bratislava; 1. súkromného gymnázia, Bajkalská 20, Bratislava a Súkromného gymnázia CENADA, Bratislava a Gymnázia Ľ. Štúra, Trenčín.

Prinášame podrobný prehľad víťazov za jednotlivé olympiády:

EURÓPSKA FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA sa odohrávala v Hannoveri a zúčastnilo sa jej 176 súťažiacich z 37 krajín.

Členovia slovenskej delegácie boli RNDr. Ľubomír Mucha a RNDr. Tomáš Lučivjanský, PhD.

Slovensko reprezentovali študenti:

 • Adam Džavoronok a Adam Harmanský z Gymnázia Poštová 9 v Košiciach, ktorí získali bronzovú medailu,
 • Matej Zigo zo ŠpMNDaG Teplická 7 v Bratislave, ktorý získal čestné uznanie,
 • Eduard Mrug z Gymnázia Grösslingová v Bratislave a Igor Vargovič z Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne, ktorí boli účastníkmi.

MEDZINÁRODNÁ FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA privítala 396 súťažiacich zo 84 krajín.

Členmi slovenskej delegácie boli prof. Ing. Ivo Čáp, CSc. a Ľubomír Konrád.

Výsledky slovenskej reprezentácie:

 • Adam Džavoronok z Gymnázia Poštová 9 v Košiciach získal striebornú medailu,
 • Tomáš Kubrický z Gymnázia Poštová 9 v Košiciach, Eduard Mrug z Gymnázia Grösslingová v Bratislave a Matej Zigo zo ŠpMNDaG Teplická 7 v Bratislave získali čestné uznanie,
 • Adam Harmanský z Gymnázia Poštová 9 v Košiciach bol účastník.

MEDZINÁRODNÝ TURNAJ MLADÝCH FYZIKOV sa odohrával v Pakistane a zúčastnilo sa ho 14 družstiev.

Členmi slovenskej delegácie boli Samuel Ján Plesník a Martin Gažo.

Slovensko reprezentovali študenti: Viktor Csontos a Alex Omelka z 1. súkromného gymnázia Bajkalská 20 v Bratislave, Katarína Gersová a Michal Tomaga zo Spojenej školy Novohradská 3 v Bratislave, Lujza Lea Lavriková z Gymnázia P. Horova v Michalovciach.

Všetci olympioničky a olympionici získali zlaté medaily.

RAKÚSKY TURNAJ MLADÝCH FYZIKOV sa konal v Rakúsku a zúčastnilo sa ho 12 družstiev zo 6 krajín.

Členka slovenskej delegácie bola Terézia Zuskinová.

Za skvelú reprezentáciu ďakujeme študentom: Karin Behanová, Viktor Csontos a Matej Krajňák z 1. súkromného gymnázia Bajkalská 20 v Bratislave, ktorí boli účastníkmi.

MEDZINÁRODNÁ MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA prebiehala v Japonsku a zúčastnilo sa jej 589 súťažiacich zo 104 krajín.

Členmi slovenskej delegácie boli Mgr. Martin Vodička a prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.

Slovensko reprezentovali študenti:

 • Jakub Šošovička zo Súkromného gymnázia CENADA v Bratislave, ktorý získal striebornú medailu,
 • Adam Džavoronok z Gymnázia Poštová 9 v Košiciach, Viktor Imrišek z Gymnázia Grösslingová v Bratislave, Martin Kopčány z Gymnázia J. Chalupku v Brezne, Eliška Macáková zo Súkromného gymnázia CENADA v Bratislave, ktorí získali bronzovú medailu,
 • Matej Bachníček zo ŠpMNDaG Teplická 7 v Bratislave, ktorý získal čestné uznanie.

STREDOEURÓPSKA MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA sa konala na Slovensku a zúčastnilo sa jej 60 súťažiacich z 10 krajín.

Členmi slovenskej delegácie boli Mgr. Martin Vodička a prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.

Študenti:

 • Martin Cigler z Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici, Lucia Chladná a Rudolf Kusý z Gymnázia Grösslingová v Bratislave získali bronzovú medailu,
 • Filip Prutkay z Gymnázia Grösslingová v Bratislave, Samuel Vargovčík zo ŠpMNDaG Teplická 7 v Bratislave a Richard Vodička z Gymnáziu Alejová 1 v Košiciach získali čestné uznanie.

EURÓPSKA DIEVČENSKÁ OLYMPIÁDA sa konala v Slovinsku a zúčastnilo sa jej 222 súťažiacich z 37 krajín.

Študentky:

 • Eliška Macáková zo Súkromného gymnázia CENADA v Bratislave získala zlatú medailu,
 • Alica Dolmányová a Lucia Chladná z Gymnázia Grösslingová v Bratislave a Veronika Chovancová z Piaristického gymnázia J. Braneckého v Trenčíne získali bronzové medaily.

MEDZINÁRODNÁ BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA sa odohrávala v Spojených arabských emirátoch a zúčastnilo sa jej 293 súťažiacich zo 76 krajín.

Členkou slovenskej delegácie bola doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.

Študenti:

 • Šimon Kirňák z Gymnázia Poštová 9 v Košiciach a Zuzana Rybárová z Gymnázia Bilíkova 24 v Bratislave získali bronzovú medailu,
 • Anna Dukesová z Gymnázia Golianová 68 v Nitre získala čestné uznanie,
 • Ján Marušinec z Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne bol účastník.

OLYMPIÁDA GENIUS priniesla 1 453 projektov zo 64 krajín.

Členkou delegácie bola Blanka Lehotská.

Študentka Anna Pénzešová z Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove získala čestné uznanie.

MEDZINÁRODNÁ CHEMICKÁ OLYMPIÁDA sa odohrávala v Švajčiarsku a zúčastnilo sa jej 348 súťažiacich z 89 krajín.

Členmi slovenskej delegácie boli doc. RNDr. Martin Putala, PhD., Rastislav Serbin a Tinor Dubaj.

Slovensko reprezentovali študenti:

 • Richard Grešák z Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach, Tomáš Iliaš z Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi a Matej Škubla z Gymnázia Grösslingová v Bratislave, ktorí získali striebornú medailu,
 • Adam Benjamin Plšek z Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi získal bronzovú medailu.

GRAND PRIX CHIMIQUE sa konala v Chorvátsku s 20 súťažiacimi z 10 krajín.

Členkami slovenskej delegácie boli Martina Gánovská a Alena Olexová.

Študenti:

 • Peter Mitana zo SOŠ polytechnická, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave získal zlatú medailu,
 • Jozef Fecske zo SOŠ polytechnická, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave bol účastník.

STREDOEURÓPSKA OLYMPIÁDA V INFORMATIKE sa konala v Nemecku s 52 súťažiacimi z 12 krajín.

Vynikajúce úspechy zaznamenali študenti:

 • Eliška Macáková zo Súkromného gymnázia CENADA v Bratislave získala striebornú medailu,
 • Matej Bachníček zo ŠpMNDaG Teplická 7 v Bratislave, Martin Belluš z Gymnázia A. Kmeťa v Banskej Štiavnici a Patrik Prítrský z Gymnázia Školská 7 v Spišskej Novej Vsi získali čestné uznanie.

MEDZINÁRODNÁ OLYMPIÁDA V INFORMATIKE prebiehala v Maďarsku s 347 súťažiacimi zo 77 krajín.

Študenti:

 • Eliška Macáková zo Súkromného gymnázia CENADA v Bratislave získala striebornú medailu,
 • Jakub Gottweis z Gymnázia Matky Alexie v Bratislave získal bronzovú medailu,
 • Martin Belluš z Gymnázia A. Kmeťa v Banskej Štiavnici a Jakub Konc z Gymnázia Párovská 1 v Nitre získali čestné uznanie.

MEDZINÁRODNÁ OLYMPIÁDA MLADÝCH VEDCOV s 240 súťažiacimi zo 40 krajín sa konala v Kolumbii.

Študenti:

 • Martin Bobák zo Spojenej školy Komárňanská 28 v Nových Zámkoch, Martin Cingel zo SZŠpINŽ Znievska 2 v Bratislave, Lukáš Cvacho zo ZŠ s MŠ O. Štefku vo Varíne, Matej Kurbel z Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi, Igor Vargovič z Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne získali bronzovú medailu,
 • Slávka Rybková z Gymnáziu Kukučínova 1 v Poprade bola účastníčka.

MEDZINÁRODNÁ GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA so 60 súťažiacimi z 54 krajín sa konala v Indonézii.

Členom slovenskej delegácie bol František Križan.

Študenti:

 • Jozef Bachniček zo ŠpMNDaG Teplická 7 v Bratislave získal striebornú medailu,
 • Matej Kundrik z Gymnázia Poštová 9 v Košiciach získal bronzovú medailu,
 • Anna Nina Hliboká z Gymnázia J. A. Raymana v Prešove a Tomáš Semanič z Gymnázia Poštová 9 v Košiciach boli účastníci.


V mene Národného inštitútu vzdelávania a mládeže srdečne gratulujeme všetkým olympioničkám a olympionikom k dosiahnutým úspechom a reprezentácii Slovenska v zahraničí.

Ďakujeme členkám a členom delegácie za sprevádzanie, učiteľkám a učiteľom za ich podporu a vieru v mladých ľudí.

Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:
Hovorca: tel.: +421 915 097 752,
tlacove@minedu.sk
Kontakt pre médiá – Národný inštitút vzdelávania a mládeže:
Nikola Hrončoková: tel.: +421 917 402 521,
nikola.hroncokova@nivam.sk


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky