Národné podnikateľské centrum pre malé a stredné podnikanie

  • Dátum: 16.06.2014
     Spolupráca akademických inštitúcií a komerčnej sféry v oblasti výskumu a vývoja je pre Slovensko výsostne aktuálnou témou. Intenzívnejšie prepojiť tieto dva „svety“ má aj nový národný projekt „Podpora zriadenia a rozvoja Národného  podnikateľského centra na Slovensku,“ ktorý v Bratislavskom kraji realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR.
     Cieľom projektu je posilniť spoluprácu medzi akademickým a komerčným prostredím v oblasti výskumu a vývoja a prispieť tak k zvýšeniu inovačných aktivít technologicky orientovaných firiem. „Vybudovanie samotného národného podnikateľského centra je druhým špecifickým cieľom projektu riešeného našim partnerom Slovak Business Agency. Prostredníctvom tohto centra chceme zabezpečiť komplexnú podporu malého a stredného podnikania vrátane systémovej podpory prenosu potenciálu, ktorý výskum a vývoj má, do podnikateľskej sféry,“ hovorí Ján Turňa, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).   
     „Chceme podporiť orientáciu výskumno-vývojových aktivít na konkrétne potreby podnikateľského prostredia. Komercializácia vedeckých výsledkov prináša univerzitám či výskumným inštitúciám rad prínosov. Na druhej strane aj firmy týmto procesom transferu technológií získavajú. Majú totiž prístup k unikátnym výsledkom vedeckej práce,“ dopĺňa Ľubomír Bilský z CVTI SR, odborný garant jednej z aktivít projektu.       
     V rámci Národného podnikateľského centra bude v spolupráci s externými partnermi, ako sú ministerstvá, samospráva či zahraničné inštitúty, vytvorený takzvaný CreativePoint a FabLab – Fabrication Laboratory. Oba priestory poskytnú technické vybavenie na vysokej úrovni, ako napríklad 3D tlačiarne, 3D skenery či laserové rezačky.
     CreativePoint má slúžiť pre potenciálnych začínajúcich podnikateľov. Môžu si tu vytvoriť funkčný prototyp alebo overiť technologické postupy, na ktorých chcú postaviť svoje podnikateľské zámery. FabLab plánujeme vybudovať v širšom centre Bratislavy. Má byť kontaktným miestom pre cieľové skupiny projektu, ktorými sú okrem vedeckej komunity najmä potenciálne, začínajúce, ale aj už existujúce inovatívne a technologicky orientované malé a stredné podniky.
     Projekt „Podpora zriadenia a rozvoja Národného  podnikateľského centra na Slovensku,“ realizuje Centrum vedecko-technických informácií v spolupráci so Slovak Business Agency v rámci operačného programu Výskum a vývoj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku