Národné podnikateľské centrum podporuje spoluprácu výskumnej a firemnej sféry

  • Dátum: 09.10.2014
     Podporovať spoluprácu vedecko-výskumných a podnikateľských subjektov je hlavným cieľom Národného podnikateľského centra. Na jeho vytvorení pracuje Centrum vedecko-technických informácií SR v rámci národného projektu Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku - I. etapa.
     CVTI SR tento projekt prezentovalo minulý týždeň na konferencii Europe4Business – Podpora firiem a podnikania zo strany Európskej únie, ktorá sa konala na pôde Ministerstva hospodárstva SR v rámci Európskeho týždňa pre malé a stredné podniky. Súčasne išlo aj o úvodnú konferenciu v rámci projektu Národného podnikateľského centra.
     „Predstavili sme celkový systém podpory výskumu a vývoja zo strany CVTI SR. Predovšetkým nový projekt – Národné podnikateľské centrum, ktorý má prostredníctvom ponúkaných služieb poskytovať pomocnú ruku začínajúcim, ale aj existujúcim malým a stredným podnikateľom. Najmä v oblasti ochrany duševného vlastníctva a celého procesu transferu technológií“, uviedol Ľubomír Bilský z CVTI SR.
     Národné podnikateľské centrum má za úlohu motivovať najmä inovatívne a technologicky orientované firmy k rozvoju ich vývojových aktivít. V tejto súvislosti im môže poskytnúť aj podporné služby, predovšetkým v oblasti ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie. V rámci centra vzniknú aj dva inovatívne priestory vybavené najmodernejšími technológiami vrátane 3D tlačiarní a skenerov.
     Prvý z nich – FabLab – bude slúžiť verejnosti i všetkým cieľovým skupinám projektu a na prezentáciu progresívnych technologických riešení a služieb centra. CreativePoint je zasa určený pre začínajúcich i existujúcich podnikateľov na vytváranie funkčných prototypov či technologických postupov a ich následné overovanie.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku