Národné centrum Europass Slovensko a Epale Slovensko opäť spoluorganizátori Lingvakvízu

  • Foto: ŠIOV
  • Dátum: 21.09.2021

EPALE Slovensko a Národné centrum Europass Slovensko (ŠIOV) sa už druhý rok podieľajú na realizácii LingvaKvízu, ktorý spoluorganizujú s občianskym združením Edukácia@Internet (E@I) a Európskou komisiou.

logo ŠIOV

Lingvakvíz je celoslovenský interaktívny jazykový kvíz, ktorý už po druhý raz preverí vedomosti súťažiacich v témach spojených s cudzími jazykmi a príbuznými témami na celonárodnej úrovni.

Hlavným cieľom LingvaKvízu je vzbudiť u súťažiacich záujem o pestrý a bohatý svet cudzích jazykov a motivovať ich k osvojeniu si aspoň jedného cudzieho jazyka. Bezplatne a hravou formou bude možné nahliadnuť do sveta cudzích jazykov a objaviť dôvody, prečo je ich ovládanie v dnešnej dobe potrebné a prečo by sa mali učiť. Kvíz nepriamo prispeje aj k zvýšeniu miery tolerancie voči cudzím kultúram či menšinám a dopomôže k zníženiu diskriminácie a xenofóbie v našej spoločnosti.

Bude prebiehať každý deň v období od 24. 9. do 23. 10. 2021 a je určený širokej verejnosti na Slovensku. Tohtoročný LingvaKvíz bude nadväzovať na minuloročný úspešný prvý ročník, do ktorého sa zapojilo viac ako 4 500 hráčov až z 39 krajín, primárne však zo Slovenska.

Začiatok kvízu je naplánovaný pri príležitosti Európskeho dňa jazykov (26. 9.), pričom kvíz bude možné hrať priamo na webovej stránke kviz.lingvafest.sk alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Hráči s najvyšším skóre budú na konci kvízu odmenení hodnotnými cenami, môžu získať napríklad jazykový kurz v Kanade, notebook, smartfóny, smart hodinky, čítačky kníh, elektronické slovníky a mnoho ďalšieho.

Odborným garantom je Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV a záštitu nad LingvaKvízom prevzala Slovenská komisia pre UNESCO. Ambasádorkou LingvaKvízu 2021 je Adela Vinczeová.

Viac informácií nájdete na stránke kviz.lingvafest.sk a tiež na https://europass.sk/europass-ako-organizator-lingvakvizu/ a https://epale.ec.europa.eu/sk/blog/ahoj-hello-bonjour-privet-saluton-hallo

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku