Národná súťaž na podporu tvorivosti a inovácií pre žiakov a učiteľov základných a stredných škôl

14.05.2009

     V rámci Európskeho roku tvorivosti a inovácií (ERTI) 2009 bola vyhlásená „Národná súťaž na podporu tvorivosti a inovácií", určená pre žiakov a učiteľov základných a stredných škôl. Jej cieľom je vytvorenie školského prostredia, ktoré pre učiteľov a žiakov ponúka podmienky na inovatívne myslenie a vzdelávanie.
     Súťaž taktiež podporuje existujúce nástroje výučby podnikateľských zručností a samostatného tvorivého myslenia u žiakov. Má napomôcť pedagógom rozvíjať u žiakov tie kľúčové kompetencie, ktoré im výrazne uľahčia vstup, pohyb a orientáciu na trhu práce, prípadne v ich ďalšom štúdiu.
     Zámerom súťaže je predstaviť pedagogickej verejnosti uskutočnené i plánované myšlienky, nápady a tvorivé prístupy, ktoré sa môžu uplatniť tak vo vzdelávacom procese, ako aj vo voľnočasových aktivitách mladých ľudí. V novembri sa uskutoční záverečná konferencia ERTI, kde bude vyhodnotená celoslovenská súťaž a odmenené najlepšie tvorivé a inovačné myšlienky na základných a stredných školách, ktoré sa v súčasnosti využívajú alebo sa len pripravujú.
     Prihlášky do súťaže je potrebné zaslať do 31. júla 2009. Oficiálne informácie o Národnej súťaži budú zverejnené na www.minedu.sk, ako aj na webových stránkach našich partnerov a podporovateľov.
     Súťaž sa koná pod záštitou Ministerstva školstva SR, Junior Achievement Slovensko a Národnej kancelárie programu celoživotného vzdelávania. Jej podporovateľmi sú spoločnosti Microsoft Slovakia a Slovak Data Systems (autorizovaný zástupca spoločnosti Apple na Slovensku).

Bratislava 14. máj 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku