Národná rada SR prijala zákon o športe aj zákon o mládeži

02.07.2008

     Na rokovaní 24. schôdze NR SR poslanci schválili zákon o organizácii a podpore športu. Predpis  legislatívne rieši základné priority štátu, ktorými sú športovanie detí a mládeže mimo školského vyučovania, starostlivosť o športovo talentovanú mládež a starostlivosť o športovú reprezentáciu Slovenskej republiky. Nová právna úprava špecifikuje aj ďalšie oblasti - boj proti dopingu v športe a postavenie Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky, rozhodovanie sporov v športe či zriadenie a správu informačného systému o športe.
     Antidopingová agentúra so sídlom v Bratislave bude vykonávať preventívne opatrenia v boji proti dopingu, spolupracovať so svetovými organizáciami či vzdelávať odborníkov v oblasti boja proti dopingu v športe. Zákon stanovuje aj sankcie za užívanie zakázaných látok.

     Parlament hlasoval aj za zákon o podpore práce s mládežou. Svojím obsahom zabezpečí kvalitnejšie podmienky na formovanie mladého človeka ako aktívneho občana, ktorý sa spolupodieľa na kvalite svojho života. Upravuje napríklad podmienky prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmenu žiakov a dobrovoľnú prácu.
     Právna úprava stanovuje úlohu vyšších územných celkov a obcí v súvislosti s prácou s mládežou. Vymedzuje pojmy mládežník (osoba do 30 rokov), mládež (skupina najmenej 3 mládežníkov), mladý vedúci a iné. Zriaďuje akreditačnú komisiu špecializovaných činností v oblasti práce s mládežou, ktorá bude poradným orgánom ministerstva.

     Oba zákony by mali byť po podpise prezidentom SR účinné od 1. septembra 2008.

Bratislava 2. júla 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku