Navigácia

Národná konferencia Športuj čisto a pre radosť – ochrana zdravia žiakov pred negatívnymi javmi by mala mať v školách vysokú prioritu.

Národné športové centrum (NŠC) a Antidopingová agentúra SR (SADA) ako organizátori konferencie sa zhodujú na tom, že jednou z prioritných oblastí školského veku by mali byť aktivity na ochranu fyzického a duševného zdravia detí a mládeže pred negatívnymi výzvami. Odborníci z oblasti antidopingu, medicíny, školstva aj športu otvoria širokú tematiku – od užívania energetických nápojov, výživových doplnkov alebo tabakových výrobkov až po nápomocnú úlohu športu a presadzovanie hodnôt čistého športu v praxi. Nad konferenciou preberá záštitu Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR.

Národnú konferenciu hostí dňa 26. marca 2024 Aula Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Toto vzdelávacie podujatie spája všetkých so záujmom o oblasť fyzického a duševného zdravia detí a mládeže, do ktorej vstupujú rôzne negatívne fenomény. Tie majú dosah aj na učiteľov, ďalší odborný personál alebo rodičov. V rámci zvyšovania povedomia o tejto problematike považujú organizátori konferencie za mimoriadne dôležité vzdelávanie, a to aj za pomoci športu. „Šport je oveľa viac ako len fyzická aktivita. Šport, najmä u mladých ľudí v sebe zahŕňa eticko-morálny rozmer, je o dodržiavaní pravidiel a hodnotách fair play, ktoré by mali byť uplatňované aj v bežnom živote“, uviedol štátny tajomník pre šport Ján Krišanda.
Zároveň, vyjadril hrdosť nad tým, že ministerstvo prebralo záštitu nad konferenciou, pretože vníma zodpovednosť za jednu z dôležitých tém v športe. „Šport pomáha budovať pozitívne charakterové a vôľové vlastnosti detí a mládeže. Má aj ďalšiu pozitívnu vlastnosť, pri správnom vedení jednotlivca alebo kolektívu dokáže predchádzať negatívnym javom. Je teda nesmierne dôležité odborne a vecne o takýchto témach hovoriť,“ uzavrel.
Negatívne javy ako užívanie tabakových výrobkov, energetických nápojov, alebo ďalších návykových látok, ako napríklad nikotín, kofeín, THC, CBD a HHC sú v prostredí detí a mládeže čoraz viac populárne. Jedným z dôvodov, prečo sa SADA a NŠC rozhodli pripraviť konferenciu prioritne pre učiteľov, je, aby sa školy mohli v týchto témach rýchlo zorientovať. Žaneta Csáderová - riaditeľka SADA dodáva, že „SADA zachytáva potrebu prezentovať svoje skúsenosti, posúvať edukačné materiály a postupy z oblasti antidopingového vzdelávania do vzdelávacieho systému. Môžeme povedať, že ide o jeden z nástrojov na vytvorenie bezpečného a prosperujúceho vzdelávacieho prostredia“. Aj z toho dôvodu odborníci zo SADA vyvinuli vzdelávací program pre základné a stredné školy a spoločne so svojim partnerom Základnou školou v Golianove implementujú na pôde školy projekt s názvom Fair Play.
Táto konferencia je nielen o podpore pre učiace sa deti a mládež. Prepojenie je možné aj na úroveň výkonnostného športu. Riaditeľ NŠC Vladimír Baluška uvádza, že „sústredením našej pozornosti aj na školy, dokážeme zachytiť deti, ktoré sú súčasťou športových klubov. Deti si naučené vedomosti a dobré návyky prirodzene prenášajú do tréningových procesov. Myslím, že aj takto sa môžeme podieľať na výchove zdravých športovcov“.
Národná konferencia sa snaží presadzovať hodnoty čistého športu, zdravého životného štýlu, kritického myslenia pri prijímaní informácií z oblasti užívania neprospievajúcich látok pre detský organizmus. Zároveň, aktívne propagovať tieto hodnoty v praxi.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky