Národná konferencia „Operačný program Vzdelávanie a Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia“

23.11.2007

Ministerstvo školstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia organizujú dňa 27. novembra 2007 v Bratislave Národnú konferenciu „OPERAČNÝ PROGRAM VZDELÁVANIE a OPERAČNÝ PROGRAM ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA INKLÚZIA“.

Cieľom konferencie je predstaviť vybranej odbornej verejnosti Operačný program Vzdelávanie a Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia a možnosti, ktoré ponúka nové programové obdobie 2007-2013 pri využívaní prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu, vrátane orgánov zodpovedných za ich implementáciu.

Národná konferencia je organizovaná za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja a ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viery Tomanovej. Významným hosťom národnej konferencie bude Vladimír Špidla, komisár pre zamestnanosť, sociálne veci a rovnaké príležitosti.

Konferencia je spolufinancovaná z Európskeho sociálneho fondu.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku