Navigácia

Národná cena kvalita v OVP 2024

Štátny inštitút odborného vzdelávania vyhlasuje tretí ročník Národnej ceny kvality 2024. Cieľom súťaže je oceniť a vyzdvihnúť výnimočných aktérov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (OVP), ktorí sa svojou prácou podieľajú na zvyšovaní kvality OVP na Slovensku.

logo

Odborné vzdelávanie predstavuje jednu z kľúčových oblastí vzdelávania podporujúcu zamestnanosť a ekonomický rast krajiny, ako aj výkonnosť samotných podnikov, ich výskum a vývoj. Prostredníctvom Národnej ceny chceme zvyšovať prestíž stredných odborných škôl a poukazovať na kvalitu praktického vzdelávania, spolupráce so zamestnávateľmi, prístup pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ich úsilie a aktivity v rámci školy. 

Kto sa môže uchádzať? 

O ocenenie sa môžu uchádzať verejné a súkromné stredné odborné školy, ktoré sa aktívne venujú zabezpečovaniu a rozvoju kvality v OVP nad rámec stanovených štandardov.

V akých kategóriách sa môžu školy prihlasovať? 

Spätná väzba v OVP,

Prax na pracovisku,

Rozvoj občianskych zručností,

Mimoriadna osobnosť v oblasti zabezpečovania kvality OVP. 

O víťazoch a ocenených bude rozhodovať porota, ktorú tvorí predstaviteľ Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, predseda Rady zamestnávateľov pre OVP, prezident Asociácie stredných odborných škôl, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a členovia Siete kvality. Záštitu nad celým podujatím Mesiac kvality prebralo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

Prihlasovanie je možné do 29.2.2024.  Prihlasovací formulár, opis kategórií ako aj ďalšie podrobnosti ohľadom súťaže nájdete na webovej stránke TU.

Slávnostné vyhlásenie ocenených prebehne počas konferencie 30.apríla v Trnave, ktorá bude  vyvrcholením Mesiaca kvality v rámci európskej iniciatívy Európsky rok zručností. Počas celého mesiaca apríl bude Štátny inštitút odborného vzdelávania organizovať ďalšie rôzne podujatia pre odborníkov v oblasti školstva zamerané na tému zabezpečovania kvality v OVP. 

loga_rad_eqavet


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky