Navigácia

Napredujte vo svojom sociálnom podnikaní. Aktuálne získate hodnotné informácie bezplatne

Problematika sociálneho podnikania, nezištná pomoc či spolupráca so sociálnymi podnikmi v záujme obojstranného napredovania. Ak sú práve toto témy, ktoré vás zaujímajú, v tom prípade sú plánované bezplatné webináre sú určené práve vám. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), v rámci projektu CE RESPONSIBLE pripravilo tieto online podujatia v spolupráci so špičkovými odborníkmi.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), v rámci projektu CE RESPONSIBLE chystá sériu dvoch bezplatných online webinárov

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), v rámci projektu CE RESPONSIBLE chystá sériu dvoch bezplatných online webinárov.

„Účastníkom predstavíme sociálne podnikania v kontexte aktuálneho zákona. Priblížime im možnosti prepojenia spoločensky zodpovedných a sociálnych podnikateľov, vďaka ktorým môžu spoločne napredovať. No a na  reálnych, úspešných príkladoch z praxe si ukážeme, že sa to dá,“ konkretizuje Matej Smrek, projektový manažér z Odboru medzinárodnej spolupráce v CVTI SR.

Webináre budú viesť špičkoví odborníci Peter Mészáros (Akadémia sociálnej ekonomiky) a Katarína Fischerová (Green Foundation).

Ruka v ruke so zákonom  

Webinár "Sociálne podnikanie v kontexte zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch" (9.6. 2021) zacieli na tému sociálneho podnikania v kontexte zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch č. 112/2018. Priblíži celkovú koncepciu zákona a filozofiu s akou vznikala úprava o sociálnych podnikoch. No a lektor Peter Mészáros (Akadémia sociálnej ekonomiky) sa tiež dotkne i základných charakteristík sociálneho podnikania, určujúcich znakov sociálneho podniku a podstaty biznis modelu pre sociálny podnik.  

 

  • 9.6.2021│Peter Mészáros │Sociálne podnikanie v kontexte zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch

 

Peter Mészáros sa podieľa na realizácii projektov, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia sociálnych a spoločenských problémov. Téme sociálneho podnikania sa venuje od roku 2006, vedie občianske združenie a rovnomenný podnik 3lobit. Je súčasťou Akadémie sociálnej ekonomiky. V minulosti viedol program rozvoja sociálnych inovácií v Green Foundation a projekt podpory spoločensky prospešných podnikateľov pod názvom „Môžu ryby lietať?“ Nadácie PROVIDA. Angažuje sa v oblasti poradenstva a tvorby verejných politík či schém podpory v oblasti sociálnej ekonomiky. Na Slovensku študoval ekonómiu a politické vedy, magisterské štúdium absolvoval v odbore religionistiky na The University of Chicago v USA.

Klasicky či sociálne?

Webinár „Prepojenie a základy úspešnej spolupráce sociálneho a klasického podnikania (s aspektmi altruizmu)“ (10.6.2021)  priblíži v čom sú podobnosti a rozdiely klasického a sociálneho podnikania. Otvoria sa však aj otázky, v akých oblastiach sa môžu tieto sektory dopĺňať a kde hľadať synergie? V prípade tohto podujatia ocenia informácie podnikatelia so záujmom o spoločenskú zodpovednosť, ako aj sociálni podnikatelia, ktorí hľadajú príležitosti pre medzi sektorovú spoluprácu. Lektorka Katarína Fischerová (Green Foundation) predstaví aj možnosti vzájomnej kooperácie, ktoré zilustruje na príkladoch dobrej praxe. Stačí sa inšpirovať! 

 

  • 10.6.2021│Katarína Fischerová │ Prepojenie a základy úspešnej spolupráce sociálneho a klasického podnikania (s aspektmi altruizmu)

 

Katarína Fischerová po štúdiu podnikania a financií pôsobila v zahraničí, v oblasti fin. plánovania a stratégie. Pripravovala a vyhodnocovala biznis plány pre nové produkty v oblasti telekomunikačných služieb, po 7 rokoch v korporátnom sektore sa však rozhodla pre zmenu. V r. 2017 absolvovala v Londýne ročný program On Purpose zameraný na profesionálov z biznisu, ktorí sa chcú uplatniť v sfére sociálneho podnikania a spoločenského dopadu. Po návrate na Slovensko pôsobila v tíme sociálneho podnikania a inovácií v Green Foundation. Medzi obzvlášť dôležité témy radí meranie a riadenie spoločenského dopadu, ktoré zastrešila s Akadémii sociálnej ekonomiky. Aktuálne pôsobí v občianskom združení PUNKT (udržateľný rozvoj miest a podpora lokálnej ekonomiky), venuje sa konzultantskej činnosti a koučingu.

Počet miest je webináre je obmedzený. Bezplatnú „vlastnú stoličku“ vám zabezpečí jednoduchá REGISTRÁCIA.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky