Najzanietenejší fanúšikovia vesmíru spomedzi učiteľov a študentov sú už v Dubaji na EXPO 2020

Inšpiratívna cesta pre inšpiratívnych ľudí – to bolo motto ministerstva školstva, ktoré vyhlásilo výzvu, v rámci ktorej hľadalo najväčších fanúšikov vesmíru z radov stredoškolákov, vysokoškolákov aj učiteľov. Poznáme päticu víťazov, ktorí sa zúčastňujú na podujatí vesmírneho týždňa na výstave EXPO Dubaj 2020.

pätica víťazov, ktorí sa zúčastňujú na podujatí vesmírneho týždňa na výstave EXPO Dubaj 2020

Poprední svetovo uznávaní odborníci z NASA či SpaceX, najnovšie technológie, vynálezy a vesmírne zaujímavosti. To všetko na jednom mieste ponúka „vesmírny týždeň“ počas EXPO Dubaj. Jeho súčasťou sú aj víťazi našej výzvy. Okrem prehliadky pavilónov a účasti na rôznych diskusiách na odborné témy, každý z víťazov vystúpil pred medzinárodným odborným publikom, kedy po anglicky odprezentoval svoju prácu.

Jedna z nich je aj učiteľka matematiky a fyziky na druhom stupni  na základnej škole v Košiciach - Antónia Juhasová. Na škole založila fyzikálny krúžok. Učebňu fyziky spolu s deťmi vyzdobila do témy vesmíru. „Na zadnú stenu sme ušili veľký záves, vyrobili sme planéty slnečnej sústavy, ich vzdialenosti a veľkosti sme prerátali v mierke na našu učebňu, vyrobili sme si vlastného kozmonauta z ľahko dostupných materiálov – deti boli tie, ktoré vymýšľali a tvorili a aj tí, ktorí ma nominovali,“ vysvetľuje Juhasová.

Ďalšou víťazkou je učiteľka na prvom stupni základnej školy v Kežmarku – Jana Šišková. Do výzvy ju prihlásili jej viacerí žiaci. Pred rokmi si vzala pod svoje krídla výskumný team zložený z malých prváčikov, z ktorých sú dnes siedmaci. Počas týchto rokov dosahujú žiaci pod jej vedením vo vede slovenské aj medzinárodné úspechy. „Robím svoju prácu rada. Nemám pocit, že robím niečo výnimočné, snažím sa deťom vštepiť lásku k vede úplne prirodzeným spôsobom. Robíme jednoduché pokusy, hľadáme, bádame a to je práve to, čo deti najviac baví,“ hovorí učiteľka Šišková.

Z kategórie vysokoškolákov je víťazom Matej Varga – študent Technickej univerzity v Košiciach. Venuje sa výskumu vesmíru a prepojenia s umelou inteligenciou. „Chcel by som naďalej ostať v tejto oblasti, keďže je to horúca téma a myslím si, že má aj čo ponúknuť slovenskej ekonomike,“ dopĺňa študent Varga.

Víťazom je aj študent Marko Mesarč, ktorý študuje astrofyziku na Masarykovej univerzite v Brne. Zaoberá sa popularizáciou vedy a najviac ho zaujímajú exoplanéty, ktorým sa venuje aj vo svojej záverečnej práci. „Už len to, že som sa sem dostal ma motivuje, aby som v tom ďalej pokračoval. Budem na sebe ďalej pracovať, stále je čo zlepšovať,“ reaguje študent Mesarč na otázku, čo mu návšteva výstavy priniesla. 

V poslednej kategórii, ktorou boli stredoškoláci sa víťazom stal Igor Michalec, druhák na Strednej priemyselnej škole v Dubnici nad Váhom, kde študuje odbor elektrotechnika. Zostrojil robota, ktorý dokáže prenášať nebezpečný materiál a robiť prieskum zo vzduchu aj zo zeme. Armádny robot sa skladá zo štyroch častí: robotická ruka, podvozok, krabica na elektroniku a dron. „Myslím, že by bol vhodný aj vo vesmíre, keďže dokáže zbierať dáta a rovnako materiál z mimozemského povrchu,“ hovorí žiak Michalec.

Delegáciu rezortu školstva na výstave EXPO Dubaj 2020 vedie štátny tajomník Ľudovít Paulis, ktorý oceňuje inovatívny prístup mladých ľudí k vede. „Títo mladí ľudia sú zárukou toho, že budúcnosť vedy a výskumu je naozaj svetlá. Práce, ktorým sa v rámci svojich štúdií venujú majú obrovský potenciál. Skvelú prácu odvádzajú aj panie učiteľky, ktoré svojím prístupom, nad rámec svojich povinností, rozvíjajú u deti zvedavosť a túžbu spoznávať a bádať už v útlom veku. Je to naozaj skvelá správa pre nás všetkých. Verím, že im všetkým toto zanietenie zostane a že svoje poznatky a skúsenosti z EXPA zužitkujú vo svojej ďalšej práci. Výzva pre nás je takýchto inšpiratívnych ľudí na Slovensku udržať,“ uzavrel Paulis.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky