Najviac ukrajinských žiakov sa vzdeláva v Bratislavskom kraji

V slovenskom vzdelávacom systéme je takmer 10-tisíc žiakov z Ukrajiny. Najviac z nich navštevuje základnú školu v Bratislavskom kraji, najmenej v Banskobystrickom. Z Ukrajincov najviac našlo uplatnenie v regionálnom školstve, v ktorom je zamestnaných až 230 zamestnancov. Údaje sú platné k 6. máju 2022.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling

Na slovenských školách sa vzdeláva 9 732 žiakov z Ukrajiny, z toho 1 581 je v materských školách, 7 287 na základných školách a na stredných školách sa vzdeláva 864 žiakov. Najviac z nich chodí do škôl v Bratislavskom kraji, a to až 1 846 žiakov, najmenej je ich v Banskobystrickom kraji, kde sa vzdeláva 573 ukrajinských žiakov. V priemere na každej základnej škole pribudlo na celom Slovensku 800 žiakov, na každý ročník v každom kraji to vychádza na 60 – 100 žiakov z Ukrajiny, výnimkou je opäť Bratislavský kraj, kde je to 200 žiakov na ročník.

V školách sa zamestnalo 230 zamestnancov, z toho 117 začalo pracovať hneď po začatí vojenského konfliktu. Najčastejšie pracujú ako prevádzkoví a pedagogickí zamestnanci. Z nich 57 najčastejšie našlo prácu v školstve v Bratislavskom kraji.

„Od začiatku, kedy vypukla vojna na Ukrajine, sa snažíme byť čo najsúčinnejší a pripraviť školy na zvládnutie tejto situácie,“ priblížil minister školstva Branislav Gröhling. Rezort školstva preto riadil špeciálnu záložku na svojom webovom sídle, ktorá obsahuje podporné materiály, metodické materiály a usmernenia. Nachádzajú sa tam aj informácie pre rodičov z Ukrajiny, ktoré sú v ukrajinskom jazyku. V rámci projektu Predškoláci je tiež možné využiť financie vo výške 10-tisíc eur, ktoré rezort školstva poskytne na vybudovanie nových tried či ich vybavenia. V prípade otázok škôl je možné využiť aj emailovú adresu ukrajina@minedu.sk.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky