Najviac prihlášok dostala opäť Filozofická fakulta UKF v Nitre

21.07.2009

     Najvyšší počet prihlášok na štúdium v akademickom roku 2009/2010 dostala rovnako ako minulý rok Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre. Kým vlani ich evidovala takmer 4 900, tento rok je to 4 161. Vyplýva to z prieskumu Ústavu informácií a prognóz školstva, ktorý mapoval stav prijímacieho konania na vysokoškolské štúdium 1. stupňa a spojeného 1. a 2. stupňa k 31. máju 2009.
     Poradie na ďalších miestach sa oproti minulému roku takisto nemenilo. Vysoký záujem naďalej eviduje Filozofická fakulta Univerzity Komenského (UK) v Bratislave (3 913 prihlášok), Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity (PU) v Prešove (3 324) a Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave (2 688).
     V prvej desiatke fakúlt podľa počtu evidovaných prihlášok má najvyššie zastúpenie UK v Bratislave (2), ostatné vysoké školy sú zastúpené len jednou fakultou. Okrem UKF v Nitre a PU v Prešove sú to aj Žilinská univerzita v Žiline, Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici, Slovenská technická univerzita v Bratislave a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Fakulty týchto vysokých škôl ešte dopĺňa Akadémia Policajného zboru (PZ) v Bratislave, ktorá sa na fakulty nečlení.
     Z hľadiska počtu prihlášok na jedno ponúkané miesto bol najväčší rozdiel medzi ponukou a záujmom na Akadémii PZ v Bratislave, kde sa na celkovo 140 voľných miest prihlásilo 2 348 uchádzačov, čo predstavuje pomer 16,8. V prípade denného štúdia je to dokonca 22,6 uchádzača na jedno ponúkané miesto. Len o niečo nižší záujem evidujú o denné štúdium na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, kam sa dostane len jeden z 20 uchádzačov. Tretí najväčší nepomer medzi ponukou miest a počtom prihlášok je pri dennom štúdiu na Fakulte manažmentu PU v Prešove (11,4).
     Viaceré fakulty ešte stále prijímajú prihlášky, ich celkové počty preto budú ešte o čosi vyššie. Prehľady aktuálnych termínov na podanie prihlášok nájdete aj na www.modernaskola.sk.

Bratislava 20. júla 2008

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku