Najviac prihlášok dostala Filozofická fakulta UKF v Nitre

19.06.2008

     Najvyšší počet prihlášok na štúdium v akademickom roku 2008/2009, takmer 4 900, dostala Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre.
     Vyplýva to z prieskumu Ústavu informácií a prognóz školstva, ktorý mapoval stav prijímacieho konania na vysokoškolské štúdium 1. stupňa a spojeného 1. a 2. stupňa k 31. máju 2008.
     Vysoký záujem eviduje aj Filozofická fakulta Univerzity Komenského (UK) v Bratislave (takmer 3 600 prihlášok), Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity (PU) v Prešove (vyše 3 200) a Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave (približne 3 000).
     V prvej desiatke fakúlt podľa počtu evidovaných prihlášok má najvyššie zastúpenie UK v Bratislave (3), Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (2), jednou fakultou sú zastúpené UKF v Nitre, PU v Prešove, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská technická univerzita v Bratislave a Ekonomická univerzita v Bratislave.
     Z hľadiska počtu prihlášok na jedno ponúkané miesto bol najväčší rozdiel medzi ponukou a záujmom na Akadémii Policajného zboru v Bratislave, kde sa na 110 voľných miest prihlásilo 1 625 uchádzačov, čo predstavuje pomer 14,8. Len jeden z 12 uchádzačov bude prijatý na Fakultu manažmentu PU v Prešove. Na Fakultu umení Technickej univerzity v Košiciach sa dostane zo 421 prihlásených iba 48 uchádzačov. Vo všetkých prípadoch ide o denné štúdium.
     Pri externom štúdium pripadlo najviac prihlášok na ponúkané miesto na Právnickej fakulte UK v Bratislave (6,2).
     Viaceré fakulty ešte stále prijímajú prihlášky, ich celkové počty preto budú ešte o čosi vyššie. Prehľad aktuálnych termínov na podávanie prihlášok nájdete na portáli MŠ SR Moderná škola.

Bratislava 19. júna 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku