Najväčší záujem je o obchodné akadémie a gymnáziá

14.04.2008

     Žiaci základných škôl majú v tomto roku najväčší záujem o štúdium na obchodných akadémiách a gymnáziách. Na opačnom konci záujmu stoja stredné odborné učilištia poľnohospodárske.
     Vyplýva to z pomeru hlásiacich sa žiakov na jedno ponúkané miesto. Tieto údaje poskytlo spracovanie podkladov zo škôl v rámci systému prechodu žiakov ZŠ na SŠ zabezpečovaného školskými výpočtovými strediskami - odbormi Ústavu informácií a prognóz školstva.
     Obchodné akadémie ponúkajú v budúcom školskom roku takmer 6 800 miest, na ktoré si žiaci plánovali podať v prvom a druhom termíne viac ako 12 500 prihlášok. Pri gymnáziách pripadalo na jedno miesto vyše 1,6 prihlášky (viac ako 27 000 na približne 16 600 miest). Na treťom mieste v poradí záujmu skončili hotelové akadémie, kam chceli deviataci poslať takmer 2 400 prihlášok, pričom školy plánujú prijať približne 1 500 žiakov.
     Najväčšie problémy naplniť triedy by mali mať naopak stredné odborné učilištia poľnohospodárske. Tie ponúkajú takmer 3 700 miest, zo základných škôl tam však malo smerovať len približne 2 200 prihlášok.
     Najviac prihlášok (približne 31 000) malo smerovať na niektorú zo združených stredných škôl, ktoré takisto ponúkajú najvyšší počet miest (viac ako 24 500). Na druhom mieste v tomto ukazovateli skončili gymnáziá (vyše 27 000), na treťom stredné odborné učilištia (približne 21 600). V prípade SOU však bol počet voľných miest len o pár desiatok nižší (necelých 21 600).
     Deviataci si mohli do 1. apríla 2008 podať prihlášky na dve stredné školy, pričom sa sami rozhodovali, na ktorú sa hlásia v prvom termíne (prijímacie konanie 5. mája 2008) a na ktorú v druhom (7. mája 2008). Celkový počet prihlášok tak predstavuje približne dvojnásobok reálneho počtu žiakov.

Bratislava 14. apríl 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku