Navigácia

Najúspešnejší Mladí digitálni Európania sú z Prievidze

     K populárnej súťaži Mladý Európan tento rok pribudol nový formát  - Mladý digitálny Európan. Do prvého ročníka vedomostnej súťaže pre žiakov druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl sa zapojilo 1 854 chlapcov a dievčat zo 130 slovenských škôl. Najlepšou školou je Obchodná akadémia Prievidza, skvelé vedomosti mali aj stredoškoláci z Rožňavy, Stropkova, Martina, Trebišova, Kežmarku či Kráľovského Chlmca.
     Žiaci v teste odpovedali na tridsať vedomostných otázok zameraných na históriu a súčasnosť Európskej únie. S výsledkami súťaže boli spokojní nielen žiaci a učitelia, ale aj vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek: „Teší ma, že až 400 mladých ľudí dosiahlo so svojimi odpoveďami úspešnosť viac ako 75 %. To je pre nás pozitívny signál.“ Celkové výsledky boli viac ako uspokojivé. Až 1 474 študentov (teda 79,5 %) dosiahlo v testoch skóre lepšie ako 50 %.
     Potrebu znalosti aj z tejto oblasti zdôraznila aj Romana Kanovská, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: „Je veľmi dôležité, aby sa celý náš vzdelávací systém dokázal prispôsobiť skutočnosti, že jeho absolventov nepripravuje len pre slovenský pracovný trh, ale pre celú Európsku úniu. Z tohto hľadiska preto vítam súťaž Mladý digitálny Európan, ktorá pomáha zvyšovať úroveň vedomostí, ako aj záujmu našich žiakov o EÚ. O to viac, že vďaka národného projektu sa už mohla súťaž uskutočniť elektronickou formou, tak blízkou dnešným mladým ľudom.“
MDE2015_2     V kategórii Najlepšia škola sa na prvom mieste umiestnila Obchodná akadémia z Prievidze. Šesť študentov z tejto školy spolu so svojou pani učiteľkou pocestuje za odmenu na informačno-študijnú návštevu Bruselu a inštitúcií EÚ. Medzi najúspešnejších riešiteľov otázok patrili aj študenti z gymnázií v Rožňave, Kráľovskom Chlmci, Stropkove, Martine, Trebišove, Kežmarku a Spojenej školy – Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Ružomberku. Títo víťazi získali hodnotné ceny v podobe tabletov či USB kľúčov.
     Záštitu nad súťažou Mladý digitálny Európan prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler a vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR Dušan Chrenek. Partnerom súťaže je Úrad vlády SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti
     Súťaž Mladý digitálny Európan sa uskutočnila prostredníctvom nového elektronického testovacieho systému e-Test, ktorý implementuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NUCEM) v rámci národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania. Národný projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie prostredníctvom operačného programu Vzdelávanie.
 

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky