Najrýchlejší slovenskí matematici zabojovali na Celoštátnom kole Pytagoriády o víťazstvo

Presne na Deň detí, 1. 6. 2022 odštartoval 43. ročník Celoštátneho kola Pytagoriády (ďalej „CK PYT"), ktoré IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže v spolupráci so Slovenskou komisiou Pytagoriády zorganizovala tento rok v Bratislave. Počas súťažného dňa, 2. 6. 2022 si svoje matematické schopnosti a rýchlosť v počítaní príkladov zmeralo 51 najtalentovanejších študentov šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka na Slovensku.

logo Iuventa

Pytagoriáda je postupová súťaž, ktorá má 3 kolá: školské, okresné a celoštátne. Tento rok sa do školského kola, ktoré má 6 kategórii zapojilo viac ako 149 000 žiakov. Celoštátne kolo sa koná pre kategórie P6, P7 a P8 a z online okresného kola bolo na CK PYT pozvaných 53 najšikovnejších žiakov z celej republiky, pričom 4 z nich riešili 2 kategórie.

 

Slovenská komisia Pytagoriády dôsledne vyhodnotila odovzdané riešenia a po sprievodnom programe, ktorý pre účastníkov celoštátneho kola pripravila IUVENTA, boli oznámené výsledky. 

Kategória P6:

1. miesto: Marek Mäsiar, ZŠ A. Kmeťa, Levice

2. miesto: David Škubla, ZŠ a MŠ Trakovice

3. miesto: Adam Adamuščín, ŠpMNDaG, Teplická 7, Bratislava

 

Kategória P7 a P8 dopadla tento rok veľmi zaujímavo. Šesť víťazných medailí si medzi seba rozdelili iba štyria talentovaní žiaci. Výrazný úspech dosiahol žiak Saleh Alex Kirolus, ZŠ s VJM - Alapiskola, Komárno, ktorý získal rovno dve zlaté medaile. Podobný úspech dosiahol Adam Klein, ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves, ktorý v kategórii P7 získal bronzovú medailu a z kategórie P8 si odniesol striebornú medailu.

Gratulácia patrí aj Lucii Tóthovej, Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava za 2. miesto v kategórii P7 a Samuelovi Havaldovi, Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava za 3. miesto v kategórii P8.

Napriek náročným dvom dňom, ktoré na žiakov čakali, sa IUVENTA v rámci CK PYT snažila o to, aby si deti odniesli najmä veľa pekných zážitkov a nových priateľstiev. Počas celoštátneho kola bol pripravený zaujímavý sprievodný program, ktorý v stredu podvečer zrealizoval Odbor podpory práce s mládežou.

Ďakujeme Slovenskej komisii Pytagoriády nie len za spoluprácu pri organizácii celoštátneho kola, ale najmä za ich čas venovaný tvorbe a hodnoteniu zaujímavých úloh 43. ročníka Celoštátneho kola Pytagoriády.

 

Víťazom gratulujeme a tešíme sa na ďalšie talenty v budúcom ročníku Pytagoriády.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky