Nájomné zmluvy za 4. štvrťrok roku 2011 ( v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 318 z 27. marca 2002, bod B.4 )

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku