Nájomné zmluvy rozpočtových a príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky za 3. štvrťrok roku 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku