Navigácia

Najlepšie znalosti o 2. svetovej vojne majú žiaci zo ZŠ Levická vo Vrábľoch

    Celoslovenským kolo vyvrcholila minulý týždeň v Banskej Bystrici súťaž žiakov základných škôl Medzníky 2. svetovej vojny. Jej vyhlasovateľom je Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, pričom záverečné kolo súťaže organizačne zabezpečilo a odborne zastrešilo Vzdelávacie centrum Múzea Slovenského  národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici.
     V stredu 5. júna 2019 sa v metropole stredného Slovenska zišlo 19 žiackych tímov, ktoré uspeli na oblastnej úrovni. Organizátori pre nich pripravili spolu štyri kolá zadaní – obrázkové, doplňovacie, krúžkovacie a posledné filmové a zvukové kolo.
     Z nich napokon vzišiel víťaz súťaže, ktorým sa stal so ziskom 54,5 bodu tím žiakov zo Základnej školy na Levickej ulici vo Vrábľoch. Na druhom mieste skončili s 53 bodmi žiaci ZŠ Dr. D. Fischera z Kežmarku a pomyselné bronzové medaily získal za 52,5 bodu tím zo ZŠ Štefánikova z Galanty.
      „Som veľmi rada, že celoslovenské kolo súťaže sa mohlo konať v moderných priestoroch Vzdelávacieho centra Múzea SNP a že sme ho mohli odborne a organizačne pripraviť. Myslím, že interaktívna forma, ktorú sme zvolili, je dôkazom, že aj vedomostné súťaže môžu prebiehať v inej než tradičnej podobe. Teší ma, že žiaci i pedagógovia odchádzali spokojní s výsledkami a priebehom celej súťaže,“ zhodnotila vedúca Vzdelávacieho centra Múzea SNP Jana Odrobiňáková.
 

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky