Navigácia

Najlepšie slovenské školy v programe eTwinning

     V piatok  23. júna 2017 sa v kongresových priestoroch hotela Slovakia v Žiline uskutočnilo odovzdávanie cien najlepším školským partnerským projektom programu eTwinning. Tento program je zameraný  na vytváranie spolupráce medzi európskymi školami pomocou využívania moderných informačných technológií.
      Súťaž vstúpila do svojho 13. ročníka. V tomto roku porota vyberala spomedzi 44 prihlásených projektov, ktorých úroveň bola oveľa kvalitnejšia ako v minulom roku. Projekty boli rozdelené do dvoch vekových kategórií - pre žiakov vo veku 5 - 12 rokov a žiakov pre 13 - 19. rokov. V mladšej kategórii zvíťazil projekt Traja pátrači, ktorý viedla Mgr. Janka Koštialiková zo ZŠ Medňanská v Ilave. Medzi projekty pre starších žiakov obsadili prvé miesto RNDr. Gabriela Kövesiová a Mgr. Katarína Szilvássyová z Gymnázia Š. Moyzesa v Moldava nad Bodvou s projektom E. T. call Europe.
     V Troch pátračoch sa českí, poľskí a slovenskí žiaci motivovali knižnou detektívnou sériou pre deti a mládež, kde trojica chlapcov rieši rôzne záhady vo svojom okolí. V tomto projekte trojicu chlapcov nahradili 3 rôzne krajiny (ČR, SR, PL), ktoré pátrali po veciach známych, menej známych či úplne neznámych. Cieľom bolo prirodzenou cestou rozvíjať zvedavosť detí, ich túžbu po objavovaní.
     Projekt E. T. call Europe opisuje záchranu Modrej planéty. Študenti z troch krajín dostali kódovanú správu s výzvou o pomoc. Ich úlohou bolo vypracovať postupne nový model spolužitia v novom vesmírnom priestore tak, aby obyvatelia nerobili znovu tie isté chyby. Študenti využívali rôzne komunikačné nástroje, softvérové nástroje a snažili sa navrhnúť modely spolužitia založené na ochrane života, ľudskosti  a spolupráce.
     Žiaci zo všetkých súťažiacich škôl podali veľmi dobré výsledky, predviedli zručnosti potrebné pre reálny život a pod vedením zapálených a aktívnych pedagógov častokrát prekročili  hranice svojich možností. Naučili sa objavovať, klásť otázky, spolupracovať, využívať aktívne cudzie jazyky a nájsť si pozitívny vzťah k učeniu a vzdelaniu.
     Ceny víťazom odovzdal prorektor Žilinskej univerzity pre medzinárodné vzťahy a marketing, doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD. spolu s predstaviteľom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré je aj prispievateľom časti finančnej podpory pre tento program na Slovensku.

Prehľad ocenených projektov

- Veková kategória 5 - 12 rokov
1. miesto – Mgr. Janka Koštialiková, ZŠ Medňanská, Ilava  za projekt Traja pátrači
2. miesto – Ing. Eva Mareková, ZŠ Kubranská, Trenčín za projekt Game factory
3. miesto – Mgr. Irena Topoľančinová, ZŠ Pugačevova, Humenné za projekt Učenie nie je mučenie / Učení bez mučení

- Veková kategória 13-19 rokov
1. miesto – RNDr. Gabriela Kövesiová a Mgr. Katarína Szilvássyová, Gymnázium Š. Moyzesa, Moldava nad Bodvou  za projekt E. T. call Europe
2. miesto – Dr. Zuzana Mészárosová, OA K.Kittenbergera, Levice za projekt @CTIVE @ND DIGIT@L CITIZENSHIP DIMENSIONS
3. miesto – Mgr. Ľudmila Šupáková, ZŠ s MŠ Bzince pod Javorinou za projekt 4. slovanský audio zborník - balady a scénické čítanie

- Špeciálne kategórie:
Projekt Erasmus+ realizovaný cez priestor eTwinning - Ing. Janka Sudzinová, PhD. a Mgr. Miroslav Alexovič, ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné za projekt SOS Planet. Robotics project

Nováčik v eTwinningu (prvý projekt učiteľa) - Mgr. Lýdia Zlacká, ZŠ s MŠ Terňa za projekt Happiness for Me and You

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky