Najlepší súťažiaci z celoštátneho kola Chemickej olympiády kategórie EF postupujú na Grand Prix Chimique, ktorú tento rok organizuje Slovensko

  • Foto: IUVENTA
  • Dátum: 06.07.2021

Po množstve celoštátnych kôl, ktoré zorganizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v školskom roku 2020/2021 dištančne, sa jej vďaka zlepšujúcej sa pandemickej situácii podarilo zorganizovať v spolupráci so Slovenskou komisiou Chemickej olympiády prezenčné celoštátne kolo Chemickej olympiády, kategórie EF.

logo IUVENTA

V súvislom 5-hodinovom bloku, súťažili v pondelok 14. 6. 2021 žiaci stredných odborných škôl s chemickým zameraním v chemických laboratóriách. Priestory pre súťaž poskytla Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu vo Svite.

Prezenčnej praxi predchádzala teoretická časť, ktorú žiaci absolvovali vopred online. A že úlohy zvládli veľmi dobre potvrdzuje fakt, že boli všetci úspešnými riešiteľmi. Zlatú medailu na celoštátnom kole získal Matúš Tomášik zo SPŠ S. Mikovíniho z Banskej Štiavnice. O ďalšie dve miesta sa podeli žiaci zo SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50 z Bratislavy, striebornú medailu získal Patrik Hollý a bronzovú Eva Jazmína Tomečková.

Tento rok išlo o viac ako len o víťazstvo na celoštátnom kole. Najlepší súťažiaci po dvoch sústredeniach totiž následne postúpia na Grand Prix Chimique. Ide o medzinárodnú súťaž, ktorá sa uskutoční po desiatich rokoch opäť na Slovensku, v Bratislave, v dňoch 21 . – 27. 9. 2021 a je zameraná na praktické laboratórne úlohy.

Podujatie zastrešuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a jeho hlavnými organizátormi sú Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku