Najlepší geografi vycestujú do Číny

     Na celoštátnom kole Geografickej olympiády bola vybraná šestica súťažiacich, ktorá sa bude pripravovať na tohtoročnú Medzinárodnú  geografickú olympiádu v Číne. Medzi súťažiacimi vynikol najmä Michal Vitkovič z Gymnázia A. Vrábla v Leviciach, ktorý súťažil v dvoch kategóriách a dokopy získal až štyri ocenenia.
     Dejiskom celoštátneho kola 44. ročníka Geografickej olympiády sa stala Banská Bystrica, kde sa v termíne 29. 4. – 1. 5. 2016 stretli žiaci zo všetkých kútov Slovenska. Súťažili rozdelení do štyroch kategórií – A, B, CD a Z.
     Zlato si v kategórii A vybojoval Filip Gürtler z Gymnázia K. Štúra v Modre, ktorý striebornú Anetu Vaškovú z Gymnázia L. Stöckela v Bardejove predbehol o dvanásť bodov. Filip okrem toho získal aj Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, doc. RNDr. Milana Triznu, PhD. a Cenu bývalého predsedu Slovenskej komisie Geografickej olympiády, prof. Michala Zaťka, CSc., za najlepšieho súťažiaceho tohto celoštátneho kola.
     „Na celoštátnom kole Geografickej olympiády som druhýkrát a toto je moja prvá medaila,“ hovorí skromne maturant, ktorý plánuje študovať v Olomouci.GeO2 „Som prijatý na dva odbory – geoinformatiku a medzinárodné rozvojové štúdiá. Ešte sa musím rozhodnúť, kam pôjdem, ale viac ma lákajú rozvojové štúdiá, keďže nie som až taký kamarát s informatikou,“ dodal. Bronzovú medailu v tejto kategórii získal Matúš Revický z Premonštrátskeho gymnázia na Kováčskej ulici v Košiciach.
     V kategórii B spolu súťažilo 14 žiačok a žiakov – najviac sa darilo Michalovi Vitkovičovi z Gymnázia A. Vrábla v Leviciach, ktorý zároveň získal striebro v kategórii Z, Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, doc. RNDr. Milana Triznu, PhD. a Cenu prezidenta Slovenskej geografickej spoločnosti, prof. RNDr. Ladislava Tolmáčiho, PhD.
     „Na celoštátnom kole som bol od siedmej triedy každý rok, doma mám zatiaľ tri medaily. Na Medzinárodnej geografickej olympiáde som však ešte nebol,“ priznal sa tretiak, ktorý má tento rok veľké šance vybojovať si „miestenku“ do Číny.
     Striebornú medailu v kategórii B získal Martin Šinka z Gymnázia J. Hollého v Trnave, ktorý tiež získal GeO3Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, doc. RNDr. Milana Triznu, PhD. Tretie miesto obsadila Iveta Balintová z Gymnázia P. Horova v Michalovciach.
     Spomedzi desiatky súťažiacich získal v kategórii CD zlatú medailu Adam Zalibera z Gymnázia A. Bernoláka v Námestove, striebro si odniesol Peter Škripko z Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove. Tretiu priečku obsadila Adriana Hološková z Gymnázia na Jablonskej ulici v Myjave, ktorá vo svojej kategórii získala aj Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, doc. RNDr. Milana Triznu, PhD.
     V kategórii Z zvíťazil Patrik Hanzel z Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi, striebro získal Michal Vitkovič z Gymnázia A. Vrábla v LeviciachGeO4 a bronz sa ušiel Michalovi Nedeľkovi z Gymnázia Matky Alexie v Bratislave.
     Celoštátne kolo Geografickej olympiády sa uskutočnilo na pôde Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Záštitu nad podujatím prevzali rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. a dekanka FPV UMB doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., ktorá poskytla aj dve špeciálne ceny – pre Eszter Karácsony z Gymnázia Á. Vámbéryho v Dunajskej Strede a Mareka Koňaka z Gymnázia Matky Alexie v Bratislave.
     Na sústredenie pred Medzinárodnou geografickou olympiádou boli vybraní: Filip Gürtler, Michal Vitkovič, Martin Šinka, Patrik Hanzel, Aneta Vašková a Adam Zalibera.
      Organizátorom Celoštátneho kola Geografickej olympiády bola IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Výsledkové listiny nájdete na stránke www.olympiady.sk.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky