Náhradný termín maturitnej skúšky absolvuje 147 žiakov

26.04.2010

    V utorok 27. apríla 2010 sa začne náhradný termín maturitnej skúšky (MS) pre 147 žiakov z celého Slovenska. V tento deň absolvuje písomnú formu internej časti a externý test zo slovenského jazyka a literatúry celkovo 107 žiakov a zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry päť žiakov.

    V stredu 28. apríla 2010 bude robiť MS z cudzích jazykov celkovo 116 žiakov. Náhradného termínu z anglického jazyka úroveň B1 sa zúčastní 72 žiakov, na úrovni B2 osem žiakov, z nemeckého jazyka úroveň B1 test vykoná 31 žiakov, na úrovni B2 traja žiaci a ruský jazyk úroveň B1 budú robiť dvaja žiaci.

    Maďarský jazyk a literatúru absolvujú vo štvrtok 29. apríla 2010 šiesti žiaci a matematiku 13 žiaci zo štyroch krajov Slovenska.

   Výsledky externej časti maturitnej skúšky budú školám doručené v elektronickej verzii 5. mája 2010 a v tlačenej podobe budú do škôl odoslané 7. mája 2010. Viac informácií je uvedených na www.nucem.sk

Zoznam škôl, na ktorých sa bude konať náhradný termín maturitnej skúšky 2010:

Kraj

Názov školy

Ulica

Mesto, obec

BA

Gymnázium Matky Alexie

Jesenského 4/A

81102 Bratislava

BA

Súkromné gymnázium

Žitavská 1

82107 Bratislava

BA

Gymnázium Jura Hronca

Novohradská 3

821 09 Bratislava

TT

Súkromná SOŠ Gos-Sk

Ul. F. Urbánka 19

918 10 Trnava

TT

Súkromná SOŠ

Trhovisko 2294/15

929 01 Dunajská Streda

TN

Športové gymnázium

Kožušnícka 2

911 01  Trenčín

NR

Gymnázium

Golianova 68

949 01 Nitra

NR

Gymnázium P. Pázmáňa s VJM

Letomostie 3

940 61 Nové Zámky

ZA

Spojená škola - Gymnázium Kráľovnej pokoja

Na Závaží 2

010 01 Žilina

ZA

Obchodná akadémia

Nábr. K. Petroviča 1571

031 47 Liptovský Mikuláš

BB

Stredná zdravotnícka škola

Tajovského 24

974 29 Banská Bystrica

BB

Spojená škola - SOŠ

Školská 7

975 90 Banská Bystrica

BB

Evanjelické gymnázium

Skuteckého 5

974 01 Banská Bystrica

PO

Gymnázium

Konštantínova 2

080 65 Prešov

PO

Súkromná stredná odborná škola ELBA

Smetanova 2

080 05 Prešov

PO

SPŠ elektrotechnická

Plzenská 1

080 47 Prešov

KE

Gymnázium

Park mládeže 5

040 01 Košice

KE

Gymnázium

Šrobárova 1

042 23 Košice

KE

Obchodná akadémia

Polárna 1

040 12 Košice

 Bratislava 26. apríl 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku