Náhradné Testovanie 9 absolvuje 135 deviatakov

26.03.2010

    Náhradného Testovania 9 sa v utorok 30. marca 2010 zúčastní 135 žiakov základných škôl z celého Slovenska. Termín náhradného testovania z matematiky, slovenčiny a ďalších vyučovacích jazykov je určený pre deviatakov, ktorí sa z objektívnych príčin nemohli zúčastniť hlavného testovania.

    Najviac deviatakov bude v náhradnom termíne testovaných v Prešovskom kraji (33) a Nitrianskom kraji (28).  V Košickom kraji sa testovania zúčastní 18 žiakov, v Banskobystrickom a Bratislavskom 16, v Žilinskom 9, v Trenčianskom 8 a najmenej v Trnavskom kraji 7 deviatakov. Zo zdravotných dôvodov sa v riadnom termíne ospravedlnilo až 91 žiakov a pre štúdium alebo pobyt v zahraničí 28 žiakov. Medzi ďalšie dôvody neúčasti patrilo napríklad záškoláctvo, tehotenstvo alebo materstvo.

Zoznam škôl, na ktorých sa uskutoční náhradné testovanie:

- Bratislavský kraj - Spojená škola (s organizačnou zložkou Základná škola, Jelačičova 5) Metodova 2, 821 08 Bratislava
- Trnavský kraj - Odborné učilište internátne, Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
- Trenčiansky kraj - Základná škola, Ul. P. Bezruča 66, 911 01 Trenčín
- Nitriansky kraj - Základná škola kniežaťa Pribinu, Ul. Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra
- Žilinský kraj - Základná škola s materskou školou, Ul. sv. Gorazda 1, 010 08 Žilina
- Banskobystrický kraj - Základná škola, Trieda SNP 20, 974 01 Banská Bystrica
- Košický kraj - Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice
- Prešovský kraj - Základná škola, Kúpeľná 2, 080 01 Prešov

 Bratislava 26 . marec 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku