Nahlas o dopingu, budúcnosti biologického pasu a novinkách v odhaľovaní porušenia pravidiel

BRATISLAVA – Aká je budúcnosť biologického pasu športovca a na aké trendy v dopingu sa pripraviť? Odpovede aj na tieto otázky poskytnú odborníci na unikátnej konferencii Nahlas o dopingu. Podujatie pripravuje Národné športové centrum (NŠC) v spolupráci s Antidopingovou agentúrou SR (SADA). Najväčšia konferencia o problematike dopingu sa uskutoční 13. apríla 2023 v Bratislave.

logo NŠC

Konferencia Nahlas o dopingu odhalí aj rebríček rizikovosti športov, teda aké majú jednotlivé športy predispozície na doping. Zaujímavosťou je, že nie v každej krajine je tento rebríček rovnaký. Kým na Slovensku môže patriť vybraný šport medzi rizikové, inde to platiť nemusí. Kľúčovým faktorom pritom môžu byť aj financie alebo kultúrne zázemie.

„Ako bývalý vrcholový športovec som absolvoval množstvo kontrol a vždy som presadzoval čistotu a férovosť v športe. Táto konferencia je jedinečnou príležitosťou, ako informovať športovú verejnosť o nových trendoch v oblasti antidopingu a som  presvedčený, že len edukáciou a prevenciou vieme túto čistotu udržiavať v čo najväčšom rozsahu,“ približuje štátny tajomník ministerstva školstva pre šport Richard Nemec.

„Chceme zasiahnuť čo najširšiu odbornú verejnosť, ktorá prenáša informácie do života mladých športovcov. Takisto chceme, aby športovci NŠC boli kontinuálne vzdelávaní tak, aby bol vedomý doping na zozname neakceptovateľných javov v živote športovca. Zároveň je dôležité poukazovať aj na neúmyselný doping, pretože nevedomosť v tejto oblasti nie je ospravedlňovaná a môže znamenať nechcené ukončenie športovej kariéry,“ hovorí o cieľoch konferencie Vladimír Baluška, riaditeľ NŠC.

Doping, rovnako ako iné oblasti športu, sa neustále vyvíja. Kým v minulosti bolo zvykom testovať čo najviac športovcov, dnes je situácia iná. Prioritou sa stalo cielené testovanie. „Existuje určitá hierarchia zodpovednosti. Ako agentúra sme zodpovední za výber športovcov, ktorých testujeme a za celý proces dopingovej kontroly. Za to, aké majú športovci vedomosti o samotnej dopingovej kontrole, svojich právach, ale aj povinnostiach, však nesú určitú zodpovednosť aj kluby. Z toho dôvodu sme chceli sústrediť na jednom mieste čo najviac organizácií, ktoré sa podieľajú na výchove športovca a predstaviť im kľúčové otázky z oblasti antidopingu,“ dopĺňa Žaneta Csáderová, riaditeľka SADA.

Stane sa génový doping tajnou zbraňou športovcov?

 Špičkoví odborníci z oblasti antidopingu, ale aj samotní športovci budú diskutovať o budúcnosti dopingu. Tak ako v iných oblastiach, aj v prípade dopingu totiž vieme hovoriť o trendoch. Už teraz je pomerne diskutovanou témou génový doping. Základným rozdielom medzi génovým dopingom a konvenčnými dopingovými metódami je skutočnosť, že namiesto zakázaných látok, ako sú anaboliká a hormóny, sa do tela zavádza genetický materiál alebo iné látky, ktoré modifikujú reguláciu génovej expresie. Podľa Svetovej antidopingovej agentúry medzi génové metódy patrí napríklad použitie nukleových kyselín alebo použitie geneticky modifikovaných činidiel, sekvencií. Takýto genetický materiál je schopný v tele priamo ovplyvniť rast svalov, redukciu tuku alebo produkciu špecifických hormónov,“ vysvetľuje Tomáš Pagáč, vedúci oddelenia testovania a prevencie SADA.

Medzi porušeniami dopingových pravidiel však naďalej dominujú anabolické steroidy. Na základe zverejnenej štatistiky celosvetového testovania za rok 2021 až 40 percent všetkých pozitívnych nálezov súvisí práve s touto skupinou látok. Nasledujú stimulanty (16 percent) a diuretiká (14 percent). „Vo viacerých krajinách však pozorujeme trend porušení antidopingových pravidiel, ktorý súvisí s užívaním výživových doplnkov. Trh s výživovými doplnkami je veľmi slabo regulovaný a kontrolovaný. Často označenie doplnkov nekorešponduje s realitou, prípadne môžu byť doplnky kontaminované zakázanými látkami. A to vnímam ako veľký problém, pretože výživové doplnky neužívajú len vrcholoví športovci, ale stále viac aj bežná populácia,“ dopĺňa Tomáš Pagáč.

Trendy v odhaľovaní porušenia pravidiel

Ruka v ruke s novinkami v oblasti dopingu však prichádzajú aj nové metódy na odhalenie porušenia antidopingových pravidiel.  „Jedným z nových trendov v odhaľovaní dopingu sú metódy schopné detegovať veľmi nízke hladiny esterov anabolických steroidov, napr. testosterónu. Takáto analýza sa vykonáva vo vzorkách séra alebo krvi športovca. Naše laboratórium ako jedno z mála disponuje takouto metódou a aj s jej pomocou odhalilo už niekoľko pozitívnych vzoriek,“ hovorí Daniel Pecher, analytik v antidopingovom laboratóriu v Seibersdorfe.

Ďalším významným trendom je analýza tzv. suchej kvapky krvi (dried blood spot). Športovcovi, športovkyni sa odoberie pár kvapiek krvi napr. z prsta, ktoré sú nanesené na nosič, vysušené a zaslané do laboratória na analýzu. „Výhodami takejto analýzy je napríklad vyššia stabilita vzorky a menšie nároky na skladovanie pri zachovaní nízkej invazívnosti odberu vzorky. Nevýhodou naopak je nízky objem odobratej vzorky, hlavne v porovnaní s močom, a teda vyššie nároky na citlivosť analytickým metód. Naše laboratórium dostalo minulý rok akreditáciu pre metódu analýzy vo vzorkách suchej kvapky krvi, v rámci ktorej sledujeme vyše 200 rôznych zakázaných substancií,“ vysvetľuje Daniel Pecher.

Zmeny v zverejňovaní údajov z biologického pasu

Pri zisťovaní porušenia antidopingových pravidiel môže často pomôcť napríklad aj biologický pas športovca. Upozorňuje na zmeny v profile športovca a nepriamo odhaľuje účinky zakázaných látok alebo metód na organizmus. „Vyšetrovanie v rámci operácie Aderlass odhalilo, že niektorí športovci v spolupráci so sprievodným personálom používali výsledky v hematologickom profile športovca k úprave alebo zmene ich dopingovej stratégie s cieľom vyhnúť sa analytickému dôkazu o použití zakázanej látky alebo metódy športovcom,“ vysvetľuje Kristián Slíž, dopingový komisár SADA. Výkonný výbor Svetovej antidopingovej agentúry preto v septembri 2021 schválil zmenu, ktorou sa športovcom zrušilo povolenie na prístup k ich hematologickému profilu v reálnom čase v systéme ADAMS. „Právne predpisy týkajúce sa prístupu k osobným údajom totiž nevyžadujú, aby boli tieto údaje športovcom priamo alebo okamžite prístupné prostredníctvom systému ADAMS. Obmedzením prístupu k týmto údajom sa znížila možnosť ich využitia ako súčasti dopingovej stratégie,“ doplnil Slíž.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky