Nahlas o deťoch: Vyberáte školu pre svoje dieťa?

  • Foto: VÚDPaP
  • Dátum: 22.02.2021

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) zverejnil nový podcast pre rodičov.

logo VÚDPaP
V podcaste Nahlas o deťoch rozoberajú vo VÚDPaP tému, ktorá je aktuálna aj napriek tomu, že práve prežívame náročné a neisté covidové časy. Ako v tomto období správne vybrať školu pre dieťa? Riešite to tiež? Ak áno, poradí psychologička Mária Jaššová.

Vyberáte školu pre svoje dieťa?

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) je priamo riadená príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ako rezortné vedecko-výskumné pracovisko sa zameriava na riešenie otázok a aktuálnych potrieb vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacej praxe z pohľadu psychologických vied. Zaoberá sa komplex­ným skúmaním psychického vývinu a osobnostného rozvoja detí v norme i patológii, skúma činitele a podmienky vývinu, možnosti jeho optimalizá­cie v rodine, škole i ďalších zariadeniach a inštitúciách, rozpracúva problematiku psychologickej starostlivosti o de­ti a realizuje výskumné projekty na národnej i medzinárodnej úrovni.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku