NA ZÍSKANIE ŠTIPENDIA VO VÝŠKE AŽ 9000 € OSTÁVA UŽ LEN TÝŽDEŇ

Študuj doma, Slovensko ťa odmení. To je názov a slogan novej štipendijnej schémy, ktorú pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR cez Plán obnovy a odolnosti SR. Tohtoroční maturanti tak môžu po prvýkrát získať štipendium vo výške až 9 000 €. Na prihlásenie sa a teda získanie šance dostať toto štipendium ostáva už len týždeň. Prihlasovanie sa totiž končí 31. mája 2022.

ilustračný obrázok

Cieľom štipendijnej podpory je motivovať kvalitných a talentovaných študentov, aby zostali študovať na vysokých školách na Slovensku. Štipendium v celkovej výške 9 000 € môže získať študent, ktorý ukončil strednú školu maturitnou skúškou. Podmienkou je zápis na dennú formu štúdia na vysokej škole so sídlom v SR na bakalárske alebo spojené bakalárske a magisterské štúdium.

„Pre Slovensko je kľúčové, aby sme motivovali našich študentov vybrať si slovenské univerzity a zastavili odliv mozgov do zahraničia. Sú to práve mladí ľudia a ďalšie generácie, kto sa bude podieľať na historických zmenách Slovenska,“ uviedol štátny tajomník ministerstva školstva pre vedu, výskum a vysoké školstvo Ľudovít Paulis.

V aktuálnom roku je štipendium určené pre dve skupiny študentov:

  • najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov (1 000 miest),
  • nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín (400 miest).

Študenti sa môžu registrovať do 31. 5. 2022 na www.stipendia.portalvs.sk. Výsledné poradie úspešných uchádzačov bude stanovené na základe bodov za dosiahnuté výsledky v rôznych kategóriách: dosiahnutý percentil vo vybraných maturitných predmetoch či výsledky v ďalších činnostiach ako napríklad súťaže, olympiády, ocenenia a iné aktivity. Rezort školstva tak chce odmeniť tých študentov, ktorí boli počas strednej školy aktívni a rozvíjali svoj talent. Do úvahy pri hodnotení budú tiež brané indikátory sociálneho znevýhodnenia.

Každý úspešný uchádzač získa nárok na štipendium vo výške 3 000 € za jeden akademický rok počas prvých troch rokov vysokoškolského štúdia. Štipendiá bude vyplácať študentom priamo vysoká škola v hodnote 300 € mesačne. Tá vysoká škola, pre ktorú sa talentovaný študent rozhodne, získa navyše 200 € mesačne, ktoré budú určené na systematickú prácu so šikovnými študentmi.

V tomto roku bude udelených celkovo 1 400 štipendií. Podporná schéma je v prvých rokoch jej spustenia súčasťou plánu obnovy a je naplánovaná na obdobie rokov 2022 až 2027.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky