Na základných umeleckých školách môžu od 1. júna 2020 prebiehať individuálne hodiny

  • Dátum: 28.05.2020

V súlade s Opatreniami Úradu verejného zdravotníctva povoľuje ministerstvo školstva prezenčnú výučbu individuálnych hodín s jedným žiakom na základných umeleckých školách.


Bližšie informácie o potrebných hygienicko-epidemiologických opatreniach nájdu školy tu:

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-obnoveni-skolskeho-vyucovania-aktualizovane-znenie-28-5-2020/

FOTO: TASR

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku