Na vyššej úrovni bude maturovať najviac študentov z angličtiny

03.03.2008

     Už na budúci týždeň, v utorok 11. marca, sa začnú na stredných školách maturitné skúšky. Viac ako 60-tisíc študentov čakajú externé testy a písomné práce z vyučovacích jazykov, cudzích jazykov a matematiky.
     Najviac (vyše 6 800) maturantov si vybralo náročnejšiu A úroveň z anglického jazyka. Z neho bude maturovať celkovo na všetkých troch úrovniach takmer 40-tisíc študentov. Za anglickým jazykom nasleduje v počte maturantov na A úrovni slovenský jazyk a literatúra (zhruba 4 200 z viac ako 58-tisíc) a matematika (vyše 3 600 z približne 10-tisíc).
     Naopak, ani jeden z 20 študentov prihlásených na maturitnú skúšku z ukrajinského jazyka si náročnejšiu úroveň nevybral.
     Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky z 11 predmetov sa uskutoční v dňoch 11. až 27. marca 2008. Ústna forma internej časti maturít je naplánovaná na obdobie od 19. mája do 6. júna 2008. Presný termín určí na návrh riaditeľa strednej školy príslušný krajský školský úrad.
     Novinkou je externá časť maturitnej skúšky z vyučovacích jazykov, ktorá sa už bude zarátavať do celkovej známky z týchto predmetov. Externá časť a písomná forma internej časti čaká od tohto roku už aj maturantov, ktorí si vybrali najnižšiu C úroveň z cudzích jazykov.
     Maturanti z talianskeho a španielskeho jazyka absolvujú skúšobné overovanie online maturitnej skúšky. Štátny pedagogický ústav pre tento účel vytvoril samostatnú internetovú stránku www.maturita-online.sk.

Počty maturantov prihlásených na jednotlivé predmety externej časti MS:

Predmet

Úroveň A / B / C

slovenský jazyk a literatúra

4 225 / 54 124 / -

maďarský jazyk a literatúra

647 / 2 175 / -

ukrajinský jazyk a literatúra

0 / 20 / -

slovenský jazyk a slovenská literatúra

550 / 2 278 / -

anglický jazyk

6 844 / 26 628 / 6 127

nemecký jazyk

1 603 / 12 993 / 5 726

francúzsky jazyk

249 / 428 / 45

ruský jazyk

40 / 751 / 724

španielsky jazyk

83 / 98 / 0

taliansky jazyk

12 / 23 / 1

matematika

3 622 / 6 568 / -

Bratislava 3. marca 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku