Na vybraných školách sa začala medzinárodná štúdia PISA

03.03.2009

     Na vybraných školách sa včera začalo s testovaním 15-ročných žiakov v rámci medzinárodnej štúdie Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) PISA. Jej cieľom je zistiť úroveň ich matematickej, prírodovednej a čitateľskej gramotnosti. Slovensko sa do prieskumu zapája už tretíkrát (predtým v rokoch 2003 a 2006). V roku 2009 je hlavnou skúmanou oblasťou čitateľská gramotnosť. 
     Testy by malo písať na 191 vybraných školách po celom Slovensku celkovo 5 127 žiakov narodených v roku 1993. Z toho bude približne 40 percent zo základných škôl, ostatní žiaci sú zo stredných škôl. Všetci žiaci, ktorí sa zúčastnia medzinárodnej štúdie OECD PISA, budú 120 minút riešiť rôzne úlohy na zisťovanie úrovne ich gramotnosti v uvedených oblastiach, zoskupené v 14 rôznych testových zošitoch. Testovanie sa skončí 17. marca 2009, výsledky budú zverejnené v decembri 2010.

Bratislava 3. marec 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku