Na výber strednej školy zostávajú už len tri dni

Deviataci si v týchto dňoch vyberajú strednú školu, na ktorej chcú študovať. Prihlášku si môžu podať maximálne na štyri odbory, z toho najviac dva, ktoré si nevyžadujú overenie nadania a talentu a najviac dva odbory, na ktoré sa robia talentové skúšky. Dôležitý je však aj termín podania prihlášky, ktorý sa zjednotil a platí pre všetky odbory vzdelávania rovnako. Prihlášku je totiž potrebné podať do konca tohto týždňa - 20. marca.

ilustračná foto

Poradie škôl uvedených v prihláške vyjadruje záujem žiaka, na ktorej strednej škole by chcel študovať. Má to však len informačný charakter pre riaditeľov základných a stredných škôl. Žiaci majú stále možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú boli prijatí. Dôležité je, aby prihláška bola kompletná. Riaditeľ strednej školy totiž môže prijať iba prihlášku, ktorá obsahuje všetky požadované prílohy.

Prihlášku je možné podať elektronicky alebo v listinnej podobe (na tlačive MŠVVaŠ SR) s podpismi oboch zákonných zástupcov. Prihláška je platná aj s podpisom jedného z rodičov, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden z nich, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi strednej školy písomné vyhlásenie, alebo o tomto fakte existuje rozhodnutie súdu.

„Pri výbere strednej školy je dôležité, aby si žiaci vybrali to, čo ich bude baviť a nadchne ich. S výberom pomôže žiakom naša mobilná aplikácia STREDNÁ, kde si môžu spraviť jednoduchý osobnostný test a zistiť, aká stredná škola by sa najlepšie hodila pre nich. V aplikácii nájdu aj informácie o školách a výhody štúdia na každej z nich. Rovnako pomôže diskusia s výchovným poradcom či návšteva danej školy,“ povedal minister školstva Branislav Gröhling.

Blíži sa aj termín prijímacích konaní. Už od 21. marca do 14. apríla 2022 budú stredné športové školy v prvej fáze overovať športové výkony uchádzačov o štúdium. Ďalšie termíny prijímacích skúšok nájdete tu: https://www.minedu.sk/terminy-konania-prijimacich-skusokpre-skolsky-rok-20222023-a-termin-zverejnenia-zoznamu-uchadzacov-podlavysledkov-prijimacieho-konania-pre-skolsky-rok-20222023/


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky