Na súťaži Štúrovo pero diskutoval minister školstva so študentmi

  • Dátum: 21.04.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj sa 18. apríla 2008 stretol s viac ako 150 stredoškolákmi a vysokoškolákmi z celého Slovenska. V Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene diskutoval so študentmi počas novinárskej súťaže Štúrovo pero.
    
Na besede odpovedal minister školstva na otázky mladých novinárov stredoškolských a vysokoškolských časopisov. Témami diskusie boli pripravované zmeny v obsahu vzdelávania, predovšetkým vo výučbe cudzích jazykov, ale aj maturitné skúšky či otázka prijímacích pohovorov na vysoké školy.
     Po hodinovom maratóne otázok a odpovedí Ján Mikolaj odovzdal Cenu Ministerstva školstva SR pedagogičke Jane Šimkovej zo Spojenej školy v Nitre za dlhoročnú metodickú pomoc pri tvorbe stredoškolského časopisu S3GA. Tento školský časopis je výnimočný svojím tematickým zameraním na život žiakov, školy aj mesta a invenčným študentským videním sveta. V rámci školy zohráva tiež jedinečnú integrujúcu funkciu, nakoľko spojenú školu tvorí športové gymnázium, potravinárska a hotelová škola.
Celoslovenská novinárska súťaž stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero vznikla zlúčením dvoch projektov v roku 1993. Pri obnovení pôvodnej koncepcie zakladateľ Štúrovho Zvolena Ján Mieroslav Pinka vychádzal z toho, že Ľudovít Štúr bol nielen výborný rečník, ale aj literát a novinár, preto bol Štúrov Zvolen rozšírený aj o celoslovenskú súťaž mladých žurnalistov - Štúrovo pero.

Bratislava 21. apríla 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku