Na Stredoeurópskej olympiáde v informatike získali naši študenti dve medaily

22.07.2010

     Jednu striebornú a jednu bronzovú medailu získali slovenskí zástupcovia na Stredoeurópskej olympiáde v informatike. Uskutočnila sa na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach v dňoch od 12. do 19. júla 2010 a zúčastnilo sa jej 40 študentov z 9 stredoeurópskych krajín. Nad podujatím prevzalo záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a spoluorganizátormi boli Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenská informatická spoločnosť.
     Spomedzi celkovo ôsmich súťažiacich zo Slovenska najlepšie uspel Tomáš Belan zo Školy pre mimoriadne nadané deti v Bratislave, ktorý získal striebornú medailu, a Ján Hozza z Gymnázia Jura Hronca v Bratislave, ktorý si odniesol bronz.
     Celkovou víťazkou sa stala Anna Piekarska z Poľska ako jediné dievča v celej súťaži. Najlepšie dopadol tím Chorvátska, ktorý získal 1 zlatú, 2 strieborné a 1 bronzovú medailu. Súčasťou olympiády bola aj on-line súťaž otvorená celému svetu, v ktorej súťažiaci riešili rovnaké úlohy. Jej víťazmi sa stali riešitelia z Číny.

Bratislava 22. júl 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku