Na stredných školách sa začnú talentové skúšky

22.03.2019
     V období od 15. marca do 30. apríla 2019 sa už tradične konajú na stredných školách talentové prijímacie skúšky, ktoré overujú športové, talentové alebo iné špeciálne schopnosti a nadanie uchádzačov o štúdium.  Presný termín skúšok si určí každá škola zvlášť.               
     Medzi odbory, v ktorých školy overujú špeciálne schopnosti svojich budúcich žiakov, patria okrem umeleckých a športových napríklad aj zubný technik, masér, vychovávateľstvo či bilingválne štúdium na gymnáziách a obchodných akadémiách.
      Uchádzači o takéto odbory museli podať prihlášku na štúdium riaditeľovi svojej základnej školy už do 20. februára 2019. Súčasne majú stále možnosť podať si dve prihlášky na bežné stredné školy, kde je termín stanovený do 10. apríla 2019. Podrobné informácie o ponuke stredných škôl sú zverejnené na stránke Školských výpočtových stredísk.

Zoznam študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (číslo a názov odboru):

- 3348 M tvorba nábytku a interiéru,
-  5310 N zubný technik,
-  5315 N zdravotnícky záchranár,
-  5317 Q diplomovaný fyzioterapeut,
-  5370 M masér,
-  6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium,
-  7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,
-  7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium,
-  9245 M ochrana osôb a majetku,
-  študijné odbory a učebné odbory v strednej športovej škole,
-  študijné odbory v konzervatóriu,
- skupina študijných odborov 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I,
- skupina študijných odborov a skupina učebných odborov 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba II.

Ilustračné foto: TASR
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku