Navigácia

Na špeciálne materské školy pôjde pol milióna

     Nové spálne, triedy či dokonca jedáleň – vďaka sume 500 000 eur, vyčlenenej vládou, rozšíri svoje kapacity päť špeciálnych materských škôl. Nie len v „bežných“ škôlkach sa totiž rodičia stretávajú s odmietnutím. Nedostatočné možnosti majú aj materské školy, ktoré navštevujú autistické deti či deti so závažným telesným postihnutím.  
     „Pre ne je pritom predškolská starostlivosť nevyhnutným predpokladom následného zaškolenia a vzdelávania počas plnenia povinnej školskej dochádzky,“ povedal minister Juraj Draxler.
     V špeciálnej materskej škole pre deti s telesným postihnutím v Bratislave na Mokrohájskej ulici budú vytvorené dve nové triedy s jednou spálňou pre deväť detí. Nová trieda s ďalšími účelovými priestormi vznikne pre 6 detí s viacnásobným zdravotným postihnutím v špeciálnej materskej škole internátnej v Liptovskom Jáne. Pre Špeciálnu materskú školu na Partizánskej ul. v Poprade budú formou rekonštrukcie spojenou s nadstavbou vybudované dve triedy vrátane jedálne. Špeciálna materská škola v Ždani (okres Košice-okolie) umožní rekonštrukciou budovy a vybudovaním jedálne v elokovanom pracovisku Bukovec prijať 16 detí so zdravotným postihnutím a to do dvoch vytvorených tried.
      No a vznikne aj úplne nová, špecializovaná škôlka pre autistické deti. Fungovať bude na Vojenskej ulici v Košiciach, po vybudovaní štyroch tried so štyrmi spálňami, jednou cvičebňou a jednou bezpodnetovou miestnosťou. Pôjde o modulovú výstavbu.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky