Na Slovensku začnú pôsobiť centrá excelentnosti

15.05.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj v pondelok 18. mája 2009 slávnostne udelí titul „centrum excelentnosti" 45 schváleným projektom. Ide o úspešných žiadateľov v rámci dvoch výziev OP Výskum a vývoj „Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce" a „Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji".

Miesto a čas: Ekoiuventa, Búdková cesta 2, Bratislava, 13.00 hod. 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku